Оновлено форму Балансу та ф. №2-мс — наказ Мінфіну

Поділитись

Внесено нові зміни до НП(С)БО та інших нормативних актів бухгалтерського обліку. Відтепер реквізит “одиниця виміру господарської операції” у первинці потрібно вказувати в грошовому вимірнику. Крім того, код КОАТТУ в формі Балансу та ф. №2-мс замінено на КАТОТТГ.

Прийнято наказ від 09.07.2021 р. № 385, яким оновлено Положення про первинні документи та деяких НП(С)БО. Наказ №385 вступає в дію з дати офіційного опублікування. Станом на 4 серпня не опубліковано. 

Як змінився реквізиту «одиниця виміру господарської операції»?

Наказ оновлює абзац. 1 пункту 2.4 Положення № 88 про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Зокрема, встановлено, що у первинному документі одиницю виміру господарської операції слід проставляти у грошовому та за можливості у натуральних вимірниках.

Які зміни відбулися у формі Балансу

У кілька НП(С)БО внесено наступне оновлення: коди “КОАТТУ” замінено на КАТОТТГ, що розшифровується як Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

Зміни у спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва №2-мс

Позиція  “Разом витрати (2050 + 2165)” викладена в оновленій редакції та доповнена виноскою про Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

Разом витрати (2050 + 2165)2285(____)(____)

Також внесено ряд дрібних смислових змін.

Зміни до Порядку № 1213

У Положенні про порядок бухобліку окремих активів та операцій підприємств державного та комунального секторів економіки і господарських організацій, що володіють чи користуються об’єктами державної чи комунальної власності — далі Порядок № 1213 — внесено зміни у норму, яка визначає наступне:

спрямування такими підприємствами частини чистого прибутку на квартальну і річну дату балансу відображається на матеріальне заохочення – за дебетом субрахунку 443 “Прибуток, використаний у звітному періоді” і кредитом рахунку 66 “Розрахунки за виплатами працівникам” наводиться сума нарахованої працівникам винагороди, допомоги, премії тощо, обчислена з прибутку попереднього звітного кварталу (року) відповідно до законодавства, установчих і розпорядчих документів та з урахуванням фінансового плану.

Крім того, з НП(С)БО 1 Загальні вимоги до фінансової звітності прибрано положення, яке передбачало, що застосовування МЗФС для малих і середніх підприємств не допускається підприємствами, на які не поширюється сфера застосування міжнародного стандарту фінзвітності.

Слідкуй за нами
Поділитись
Коментарі

Коментарів поки що немає...

Корисні статті