📅 Податковий календар на серпень 2021

Поділитись

Інформуємо про граничні терміни подання звітності та сплати податків у серпні 2021.

 

ДатаПодаток, збір, платіж, форма звітності
9 серпня 2021останній день подання
 • єдиної звітності за 2 квартал 2021
 • податкової декларації рентної плати з розрахунком за ІІ квартал:
  • рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів;
  • рентної плати за спеціальне використання води;
  • рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини
 • податкової декларації екологічного податку за ІІ квартал
 • податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за ІІ квартал
 • податкової декларації туристичного збору за  ІІ квартал
 • податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (з розбивкою по місяцях звітного кварталу) за формою 1 ДФ
 • податкової декларації платника єдиного податку для платників ІІІ групи за ІІ квартал
 • податкової декларації з податку на прибуток підприємств за півріччя 2021 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу
 • розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку за півріччя
 • податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за II квартал
 • юридичними особами податкової декларації платника єдиного податку для платників третьої групи за ІІ квартал 
 • звіту з праці (форма № 1-ПВ (місячна)) за липень
 • звіту про заборгованість з оплати праці (форма № 3-борг (місячна)) за липень
 • звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма № 1-РС (місячна)) за липень
 • звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма № 2-РС (місячна)) за липень
 • звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (форма № 3-РС (місячна)) за липень
 • звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у гуртовій мережі (форма № 1-ОА (місячна)) за липень
 • звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у гуртовій мережі (форма № 1-ОТ (місячна)) за липень 
10 серпняостанній день подання 
Обстеження ділової активності промислового підприємства (форма №2К-П) за серпень 2021 р. 
12 серпня останній день подання 

Звіт про транспортування вантажів магістральними трубопроводами (ф. №12-труб) за липень 2021 р.

Звіт по формі №1-ПЕ (місячна) за липень 2021 р.

13 серпняостанній день подання 
звіту про використання РРО та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації по дротових або бездротових каналах зв’язку, та довідки про використані розрахункові книжки за липень 2021 року
16 серпняостанній день подання

Звіт про виконання будівельних робіт (форма 1-кб) за липень 2021 р.

19 серпняостанній день сплати
 • податку на прибуток підприємства за II квартал
 • частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за II квартал
 • рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за ІІ квартал
 • рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за ІІ квартал
 • екологічного податку за ІІ квартал
 • туристичного збору за ІІ квартал
 • збору за місця для паркування транспортних засобів за ІІ квартал
 • єдиного податку платниками третьої групи за результатами декларацій, поданих за ІІ квартал
20 серпня останній день подання
 • податкової декларації з ПДВ за липень
 • декларації акцизного податку за липень
 • податкової декларації рентної плати за липень з розрахунком:
  • рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
  • рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;
  • рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;
  • рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України
 • податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за липень у разі не подання податкової декларації на 2021 рік
останній день сплати
 • авансових внесків з єдиного податку фізичними особами – підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування першої та другої груп за серпень
 • єдиного внеску, нарахованого роботодавцями за найманих працівників (крім гірничих підприємств) за липень
25 серпня останній день подання
декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) з 01.09.2021 р. (подається виробником або імпортером підакцизних товарів (продукції))
28 серпня останній день сплати
єдиного внеску, нарахованого гірничими підприємствами за найманих працівників за липень
30 серпняостанній день подання
податкової декларації з податку на прибуток підприємств виробниками сільськогосподарської продукції за період з 01.07.2020 р. по 30.06.2021 р.
останній день сплати
 • ПДВ за липень
 • акцизного податку за липень
 • рентної плати за:
  • користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
  • користування радіочастотним ресурсом України;
  • транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України;
  • транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України
 • плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за липень
 • податку на доходи фізичних осіб від оподаткування доходів за липень, нарахованих у вигляді:
  • процентів на поточний або депозитний банківський рахунок;
  • процентів на вклади члена кредитної спілки
 • податковим агентом податку на доходи фізичних осіб за липень, у разі якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку
Слідкуй за нами
Поділитись
Коментарі

Коментарів поки що немає...

Корисні статті