📅 Податковий календар на травень 2021

Поділитись

Граничні терміни подання звітності та сплати податків у травні 2021 року.

ДатаПодаток, збір, платіж, форма звітності

 7 травня

Подання

звіт про заборгованість з оплати праці за квітень (форма № 3-борг (місячна))

11 травня

Подання
 • податкової декларації з податку на прибуток підприємств за I квартал для платників, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу
 • розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, за I квартал
 • юридичними особами податкової декларації платника єдиного податку для платників третьої групи за І квартал 
 • податкової декларації рентної плати з розрахунком за І квартал:
  • рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів;
  • рентної плати за спеціальне використання води;
  • рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини
 • податкової декларації екологічного податку за І квартал
 • податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за І квартал
 • податкової декларації туристичного збору за  І квартал
 • податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (з розбивкою по місяцях звітного кварталу) за формою 1 ДФ
 • податкової декларації платника єдиного податку для платників третьої групи
 • річної податкової декларації про майновий стан і доходи фізичними особами — підприємцями, які вперше зареєстровані протягом кварталу або перейшли зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування
 • звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за квітень (форма № 1-РС)
 • звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за квітень (форма № 2-РС)
 • звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за квітень (форма № 3-РС)
 • звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у гуртовій мережі за квітень (форма № 1-ОА)
 • звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у гуртовій мережі за квітень (форма № 1-ОТ)

20 травня

Подання
 • податкової декларації з податку на додану вартість за квітень
 • декларації акцизного податку за квітень
 • податкової декларації рентної плати за квітень  з розрахунком:
  • рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
  • рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;
  • рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;
  • рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України
 • декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за квітень у разі неподання податкової декларації на 2021 рік
Сплата
 • податку на прибуток підприємства за I квартал
 • частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за I квартал
 • єдиного податку платниками ІІІ групи за результатами декларацій, поданими за І квартал
 • рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за І квартал
 •  рентної плати за спеціальне використання води за І квартал
 • рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за І квартал
 • екологічного податку за І квартал
 • туристичного збору за І квартал
 • збору за місця для паркування транспортних засобів за І квартал
 • авансових внесків з єдиного податку фізичними особами — підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування першої та другої груп
 • єдиного внеску, нарахованого роботодавцями за найманих працівників (крім гірничих підприємств) за квітень
 • юридичними особами — платниками єдиного податку третьої групи податкових зобов’язань,  визначених у податкових деклараціях платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) за І квартал

31 травня

Сплата
 • рентної плати за:
  • користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
  • користування радіочастотним ресурсом України;
  • транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України;
  • транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України
 • плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за квітень
 • податку на доходи фізичних осіб від оподаткування доходів, нарахованих у вигляді:
  • процентів на поточний або депозитний банківський рахунок;
  • процентів на вклади члена кредитної спілки
 • податковим агентом податку на доходи фізичних осіб у разі, якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платникові податку за квітень
 • податку на додану вартість за квітень
 • акцизного податку за квітень
 • авансового внеску з туристичного збору за квітень платниками, які сплачують туристичний збір авансами щомісяця
Слідкуй за нами
Поділитись
Коментарі

Коментарів поки що немає...

Корисні статті