Вимоги до подання фінзвітності 2020

Поділитись

Згідно з п.6 ст. 11 Закону України від 16.07.1999 №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» фінансова звітність та консолідована фінансова звітність за міжнародними стандартами складаються на підставі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами.

Пунктом 5 ст. 121 Закону передбачено, що підприємства, які зобов’язані застосовувати МСФЗ, складають і подають фінансову звітність/консолідовану фінансову звітність до органів державної влади та надають її іншим користувачам на їхню вимогу в порядку, визначеному цим Законом, на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі.

Відповідно до п. 11 Розділу V Закону першим звітним періодом, за який підприємства, що зобов’язані застосовувати міжнародні стандарти, подають фінансову звітність на підставі таксономії за міжнародними стандартами в електронній формі, є 2020 рік.

Таксономія — це класифікаційна система, яка може бути використана для ідентифікації та структурування інформації з метою полегшення її пошуку та обробки користувачем.

Таксономія фінансової звітності — це склад статей і показників фінансової звітності та її елементів, які підлягають розкриттю.

Система Таксономії МСФЗ перераховує та визначає конкретні коди, якими можна скористатися для ідентифікації інформації, розкритої у фінансовій звітності за МСФЗ. Таксономія МСФЗ також включає зміст, який описує значення елемента бухгалтерського обліку або допомагає користувачу знайти правильний елемент. Дані Таксономії МСФЗ згруповані відповідним чином, що зумовлено полегшенням для складання звітності.


Звітність складається в електронному форматі, який визначається як iXBRL.


XBRL (англ. eXtensible Business Reporting Language – «розширювана мова ділової звітності») — відкритий стандарт обміну бізнес-інформацією.

Документ в форматі iXBRL – це файл, який має розширення HTML, відкривається для перегляду інтернет браузером.

Відповідно до вимог законодавства, фінансова звітність підприємств, яка подаватиметься в єдиному електронному форматі, повинна бути підготовлена згідно таксономії, зокрема Таксономії UA XBRL міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ).

Таксономії UA XBRL МСФЗ – таксономія фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності в Україні, затверджена Міністерством фінансів України, яка адаптована до особливостей складання фінансової звітності в Україні та включає в себе також звіт аудитора і звіт про управління.

Нагадуємо, що відповідно до п. 44.2 ст. 44 та ст.134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI об’єкт оподаткування податку на прибуток визначається з урахуванням фінансової звітності підприємства та відповідно до правових норм України.


У M.E.Doc реалізовано модуль Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL), який призначений для того, щоб максимально спростити процес формування та подання фінансової звітності за МСФЗ у форматі іХBRL.

Слідкуй за нами
Поділитись

Корисні статті