Як держава списуватиме безнадійний податковий борг? Проєкт наказу Мінфіну

Поділитись

ДПС України оприлюднила проєкт наказу Міністерства фінансів «Про затвердження Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків»

Проєкт розроблено для приведення Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків до вимог законів України № 1797-VІІІ та № 466-ІХ.

Передбачається затвердження порядку списання податковими органами безнадійного податкового боргу платника податків, а також визначення суми безнадійного податкового боргу, що підлягає списанню, прийняття рішення про списання та встановлення форми рішення про списання.

Визначення безнадійного податкового боргу, що підлягає списанню

Списанню підлягає безнадійний податковий борг, у тому числі штрафні санкції, пеня, нараховані на такий податковий борг.

Безнадійним податковим боргом є: 

  • податковий борг платника податків, визнаного банкрутом, вимоги щодо якого не були задоволені у зв’язку з недостатністю майна банкрута – станом на дату набрання законної сили ухвалою суду про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу у разі банкрутства боржника – юридичної особи чи ухвалою суду про завершення процедури погашення боргів боржника та закриття провадження у справі про неплатоспроможність в разі банкрутства боржника – фізичної особи;
  • податковий борг фізичної особи, в судовому порядку визнаної недієздатною, безвісно відсутньою або оголошена померлою, у разі недостатності майна, на яке може бути звернуто стягнення згідно із законом – станом на дату набрання законної сили відповідним рішенням суду. Якщо фізична особа, визнана безвісно відсутньою або оголошена померлою, чи перебувала в розшуку понад 720 днів, з’являється, списана заборгованість таких осіб підлягає відновленню та стягненню в загальному порядку з дотриманням строків давності, починаючи з дня відновлення такого податкового боргу.
  • податковий борг померлої фізичної особи у разі недостатності майна, на яке може бути звернуто стягнення згідно із законом – станом на дату підписання акта опису спадкового майна за умови отримання інформації про підписання такого акта відповідно до чинного законодавства;
  • податковий борг фізичної особи, яка понад 720 днів перебуває у розшуку – станом на дату отримання інформації на запит органу ДПС за даними відповідних органів;
  • податковий борг платника податків, у тому числі податкового агента, стосовно якого минув строк давності, встановлений пунктом 102.4 статті 102 глави 9 розділу II Кодексу – станом на дату прийняття рішення керівником (його заступником або уповноваженою особою) територіального органу ДПС;
  • податковий борг платника податків, що виник внаслідок форс-мажорних обставин, – станом на дату, що настає за граничним строком сплати грошових зобов’язань за період, на який припадає дата, зазначена в документі, що засвідчує факт форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).
  • податковий борг платника податків, щодо якого до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань внесено запис про його припинення на підставі рішення суду – станом на дату отримання відомостей про державну реєстрацію припинення платника податків, зазначену у відповідному повідомленні державного реєстратора;
  • податковий борг банку, щодо якого наявне рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про затвердження звіту про завершення ліквідації банку або рішення Національного банку України про затвердження ліквідаційного балансу, ухвалення остаточного звіту ліквідатора і завершення ліквідаційної процедури, – станом на дату прийняття відповідного рішення.

Визначення суми безнадійного податкового боргу, що підлягає списанню, здійснюється територіальними органами ДПС на підставі даних інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС (далі – ІТС) станом на день виникнення безнадійного податкового боргу для кожного з передбачених проєктом випадків.

Норми цього Порядку не поширюються на грошові зобов’язання або податковий борг, що залишаються непогашеними після ліквідації платника податків, не пов’язаної з банкрутством.

Слідкуй за нами
Поділитись
Коментарі

Коментарів поки що немає...

Корисні статті