Акцизна накладна – нові роз’яснення від податківців

Поділитись

ДПС інформує, яким чином потрібно складати, заповнювати та реєструвати в ЄРАН акцизну накладну.

Податківці нагадують, що платник податку при реалізації пального має обов’язок складати в електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД реалізованого пального та проводити її реєстрацію у Єдиному реєстрі акцизних накладних у порядку, визначеному законодавством.

Заповнення акцизної накладної та розрахунку коригування акцизної накладної, а також  заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового затверджуються наказом Мінфіну від 27.11.2020 № 729.

Складання акцизної накладної під час реалізації пального

При складанні акцизної накладної під час реалізації пального суб’єктам господарювання – неплатникам акцизного податку у паливний бак транспортного засобу або обладнання, пристрою з акцизного складу пересувного:

У полі «Коди операцій для складання в одному примірнику» зазначається:

  • код «3» – реалізація пального суб’єкту господарювання «неплатнику», або код «7»
  • реалізація пального платнику, при якій обсяг пального, на який такий платник може скласти акцизну накладну/розрахунок коригування акцизної накладної, не збільшується (зазначається у випадку, якщо пальне реалізовано суб’єкту господарювання, який на одну із дат операцій (або на дату реєстрації або на дату складання) не зареєстрований платником);
  • у полі «Умови оподаткування» – ознака щодо умов оподаткування пального «0»;
  • у полі «Напрям використання» – напрям «6» – реалізація пального з акцизного складу пересувного у паливний бак транспортного засобу або обладнання, пристрою.

У верхній правій частині у полі «Примірник» зазначаються цифри «1» (номер примірника) та «1» (кількість примірників).

У рядку «Особа, що реалізує пальне» зазначаються реквізити особи – постачальника пального, а у рядку «Особа – отримувач пального» зазначається:

  • для фізичної особи – прізвище ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами – підприємцями, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
  • для юридичних осіб, які уповноважені на ведення обліку діяльності за договорами про спільну діяльність без утворення юридичної особи та є відповідальними за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договорів: назва договору, найменування уповноваженої особи та реєстраційний обліковий номер, наданий такій особі під час взяття на облік договору згідно з п. 63.6 ст. 63 Кодексу та п. 64.6. ст. 64 Кодексу.

У рядку «Акцизний склад/пересувний акцизний склад, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне» вказується реквізити пересувного акцизного складу з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне (уніфікований номер акцизного складу в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового).

Реквізити акцизного складу/акцизного складу пересувного, на який фізично відвантажене (отримане) пальне, у відповідних рядках документа не зазначаються.

Таблична частина такої акцизної накладної заповнюється наступним чином:

  • у графі 1 – код товарної підкатегорії пального згідно з УКТ ЗЕД (10 знаків), для скрапленого газу (пропану або суміші пропану з бутаном), інших газів, бутану, ізобутану– умовний код 2711 00 00 00;
  • у графі 2 – інформація щодо опису пального згідно з УКТ ЗЕД;
  • у графі 3 – обсяг реалізованого (відвантаженого) пального у кілограмах;
  • у графі 4 – обсяг реалізованого (відвантаженого) пального у літрах, приведених до температури 15° C.

Внесені до цих граф показники можуть мати лише додатне значення.

 У клітинках акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, що не заповнюються, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються, крім рядків у верхній лівій частині документа, в яких відповідно до форми такого документа може бути внесена цифра «0» (п. 12 розд. І Порядку № 729).

Акцизні накладні, які не надаються отримувачу пального, та акцизні накладні/розрахунки коригування, складені за операціями з реалізації пального суб’єктам господарювання та фізичним особам, які не є платниками акцизного податку, підлягають реєстрації в ЄРАН.

Відповідно до п. 231.6 ст. 231 Кодексу здійснюється реєстрація в ЄРАН першого примірника акцизної накладної при реалізації пального з акцизного складу пересувного до паливного баку транспортного засобу, обладнання або пристрою, до місця зберігання пального, яке не є акцизним складом, протягом трьох календарних днів з дня фактичного отримання пального.

Слідкуй за нами
Поділитись
Коментарі

Коментарів поки що немає...

Корисні статті