Чи вважається доходом перекидка ФОПом коштів між власними рахунками?

Поділитись

Роз’яснення з ресурсу ЗІР щодо включення до доходу ФОП, що є платником єдиного податку кошти, що перераховані між двома рахунками цього ФОП, відкритими для ведення підприємницької діяльності.

Раніше зазначалося, що фізична особа-підприємець може вільно користуватися коштами для власних потреб з розрахункового рахунку, який відкрито для здійснення госпдіяльності, за умови сплати всіх податків. ФОП, що є платниками ЄП,  включали до доходу кошти, отримані  від продажу товарів у день отримання на рахунок, відкритий для ведення підприємницької діяльності, а також внесені у книгу обліку доході в паперовому чи електронному вигляді. Одночасно суми, що відображені в обліку та переведені на інший розрахунковий рахунок цього ФОП для підприємницької діяльності, не підлягали повторному обкладенню ЄП.

Про це було зазначено в індивідуальній податковій консультації від 02.08.2019 р.  № 3626/6/99-99-13-02-03-15/ІПК.

Наразі на інформаційному ресурсі ЗІР податківці розмістили роз’яснення, згідно з яким дохід ФОП – платника ЄП складають усі кошти, отримані цим рахунки для ведення підприємницької діяльності.

Податківці посилаються на норми ПКУ та обґрунтовують свою позицію наступним чином:

Згідно з п.п. 1 п. 292.1 ст. 292 ПКУ доходом платника ЄП для ФОП є дохід, що отриманий протягом податкового періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ.

При цьому до доходу не включаються:

  • пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті;
  • страхові виплати і відшкодування;
  • доходи у вигляді бюджетних грантів;
  • доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

 Дата отримання доходу платника ЄП є датою надходження коштів такому платнику і підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів.

Для платників ЄП 3 групи, що є платниками ПДВ, датою отримання доходу є дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності відповідно до абзацу першого п. 292.6 ст. 292 Податкового Кодексу.

Дохід визначається на підставі даних обліку, який ведеться відповідно до ст. 296 ПКУ, що ведеться у довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів в паперовій чи електронній формі.

Визначено, що для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Це встановлено абзацом першим пункту 44.1 ПКУ.

Абзац перший пункту 5 розділу І Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – резидентів і нерезидентів  № 492 визначає, що клієнти можуть відкривати рахунки в будь-яких банках України за вибором для ведення господарської, підприємницької, інвестиційної,  незалежної професійної діяльності, діяльності, що не пов’язана з підприємницькою, а також власних потреб.

Отже, до доходу ФОП – платника ЄП податківці включають усі кошти, отримані цим платником на поточний рахунок, відкритий для ведення підприємницької діяльності.

Зауважте, що нове роз’яснення з ресурсу ЗІР не робить уточнень стосовно коштів, що вже отримані на інший рахунок та включені до складу доходів відповідно до порядку обліку.

Слідкуй за нами
Поділитись
Коментарі

Коментарів поки що немає...

Корисні статті