Декларація ФОП 3 група не прийнята? Як виправити помилку з кодом 01

Поділитись

До уваги фізичних осіб – платників єдиного податку: податківці повідомляють про необхідність повторного подання податкової декларації платника єдиного податку у разі виявлення помилки.

При поданні податкової декларації може виникнути наступне повідомлення:

код помилки 01. Результат обробки: автоматичну обробку документа не виконано Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску подаються за останній податковий (звітний) період «квартал» / «півріччя» / «три квартали») у випадках проведення державної реєстрації припинення або переходу на сплату інших податків і зборів. Виправте помилки та надішліть документ повторно. Дані не завантажено до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Податківці повідомляють, що у разі отримання квитанції №2 з позначкою «Пакет не прийнято, код помилки 01» потрібно виправити помилки та повторно надати декларацію.

Уточнююча декларація платника єдиного податку – ФОП

Нагадаємо, що починаючи зі звітних періодів 2021 року податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця подається за оновленою формою.
ФОП, що є платниками єдиного податку першої – третьої груп, у разі самостійного виправлення інформації, відображеної у розділі 1 «Загальні показники підприємницької діяльності» Декларації за попередній звітний (податковий) рік, можуть подати до закінчення граничного строку подання декларації за такий самий звітний період Декларацію з позначкою «Звітна нова» та після закінчення граничного строку подання декларації – Декларацію з позначкою «Уточнююча». Кожна подана уточнююча Декларація є дійсною і уточнює показники попередньо поданих Декларацій.

Уточнююча Декларація за оновленою формою подається починаючи з 01 квітня 2021 року.

ФОП 3-ї групи за I квартал 2021 року мають звітувати за новою формою декларації до 11 травня включно.

Виправлення помилок з ЄСВ до закінчення подання об’єднаного Розрахунку

Пункт 2 розділу V Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку визначає, що поданим та прийнятим до граничного строку подання вважається Розрахунок, що прийнятий ДПС та пройшов всі контролі, у т. ч. під час завантаження до Реєстру страхувальників та до Реєстру застрахованих осіб, залишається чинним під час прийняття контролюючим органом наступного Розрахунку за такий звітний (податковий) період.

Відповідно до пункту 1 розділу V Порядку коригування поданого і прийнятого Розрахунків проводяться на підставі самостійно виявлених платником помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, виявлені контролюючим органом.

Важливо: розрахунок, сформований для виправлення помилок за звітний (податковий) та за попередній періоди, не має містити інших додатків крім тих, у яких проводиться коригування.

Коли подається Розрахунок

Якщо виникає потреба провести коригування у Розрахунку з типом «Звітний» до закінчення строку його подання, потрібно подати Розрахунок з типом «Звітний новий». У разі необхідності проведення коригувань Розрахунку з типом «Звітний новий» до закінчення строку його подання подається Розрахунок з типом «Звітний новий» (пункт 4 розділу V Порядку).

Розрахунок «Звітний новий» для платників ЄСВ подається на підставі інформації з раніше поданого Розрахунку та повинен містити інформацію лише за рядками з реквізитами та сумами нарахованого єдиного внеску, які потрібно уточнити. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються контролюючими органами до платника податків.

Як проводити коригування у Розрахунку

  • Для виключення одного помилкового рядка з попередньо поданої (прийнятої) інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у відповідній графі додатків указати «1» – на виключення рядка (абзац третій пункту 6 розділу V Порядку).
  • Для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у відповідній графі додатків указати «0» – на введення рядка (абзац четвертий пункту 6 розділу V Порядку).
  • Для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію відповідно до абзацу другого п. 6 розд. V Порядку та ввести правильну інформацію відповідно до абзацу третього пункту 6 розділу V Порядку, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку відповідної графи указується «1» – рядок на виключення, а в другому – «0» – рядок на введення (абзац п’ятий пункту 6 розд.V Порядку).

Поданими до закінчення граничного строку подання вважаються всі прийняті контролюючим органом Розрахунки з типом «Звітний» та «Звітний новий», тобто первинні дані та всі проведені коригування даних за такий звітний (податковий) період згідно з пунктом 7 розділу V Порядку.

  • Якщо в додатках 1, 2 або 3 до Розрахунку в межах звітного (податкового) періоду платник ЄСВ під час подання Розрахунку з типом «Звітний новий» вилучив відомості, що стосуються однієї або декількох застрахованих осіб, які були помилковими, така інформація буде вважатися вилученою із додатка до Розрахунку за цей звітний податковий період. Відповідні зміни будуть відображені у відповідних графах: 1, 2, 3, 7, 8 розділу. I; 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13, 14, 15, 16 розділу. II та 1, 2, 6, 7 розділу. III Розрахунку.
  • Якщо в додатках 1, 2 або 3 до Розрахунку в межах звітного (податкового) періоду платник єдиного внеску під час подання Розрахунку з типом «Звітний новий» включив відомості, що стосуються однієї або декількох застрахованих осіб, слід діяти аналогічно пункту вище.
  • Якщо після здійснених коригувань сума виключених показників перевищує суму включених показників, то у зазначених вище графах буде відображено різницю, на яку зменшились відповідні показники. У цьому випадку допускається відображення таких показників у відповідних графах розділу. I, II, III Розрахунку з типом «Звітний новий» зі знаком «-».
  • Якщо після здійснених коригувань сума виключених показників менша за суму включених показників, то у зазначених вище графах буде відображено різницю, на яку збільшились відповідні показники.
  • У випадку, якщо в додатках 1, 2 або 3 до Розрахунку з типом «Звітний» платником не була зазначена необхідна інформація по одній або декількох застрахованих особах, то в додатку з типом «Звітний новий» потрібно зазначити необхідні відомості по одній або декількох застрахованих особах. Така інформація буде вважатися доданою до Розрахунку з типом «Звітний» або «Звітний новий» за цей звітний податковий період та відповідно на таку суму збільшиться сума єдиного внеску, яка підлягала перерахуванню по Розрахунку з типом «Звітний».

У випадку допущення помилки в Розрахунку «Звітний новий» в сумах нарахованого єдиного внеску під час подання Розрахунку «Звітний новий» в межах звітного (податкового) періоду платник ЄСВ повинен подати новий Розрахунок з типом «Звітний новий».

У новому розрахунку коригування проводиться виключно за рядками, що уточняються на підставі інформації з попередньо поданого Розрахунку з типом «Звітний новий».
Для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію та ввести правильну інформацію, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку відповідної графи указується «1» – рядок на виключення, а в другому – «0» – рядок на введення.

Для проведення коригувань необхідно сформувати та подати Розрахунок з типом «Звітний новий» або «Уточнюючий», що містить обов’язкові реквізити, визначені в рядках 01 – 05 та у рядку 031 для платників єдиного внеску, а також інформацію про додатки, у яких буде проводитись коригування, та їх кількість.

Додатки, інформація про які не коригується, у рядку 06 не вказуються та не подаються.

Слідкуй за нами
Поділитись
Коментарі

Коментарів поки що немає...

Корисні статті