Допомога по частковому безробіттю – новий порядок надання

Поділитись

Коли вступає в дію новий порядок фінансування допомоги у зв’язку з частковим безробіттям та що змінюється у новому порядку, розглядаємо тут.

Уряд затвердив нову редакцію Порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого КМУ з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Відповідна Постанова №635 вже оприлюднена офіційно та чинна від 23 червня 2021 року. 

Зміни щодо допомоги по частковому безробіттю 2021

Постанова затверджує оновлений Порядок надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину та/або надзвичайної ситуації, встановлених Кабінетом Міністрів України. 

Згідно зазначеного документу встановлюється:

 • порядок надання коштів, що спрямовані на фінансування допомоги по частковому безробіттю на час дії карантину, визначений Кабінетом міністрів;
 • розмір такої допомоги;
 • терміни виплати допомоги по безробіттю;
 • порядок повернення коштів.

Хто може отримати допомогу по частковому безробіттю

Центри зайнятості надають допомогу застрахованим особам. Відповідно допомогу по частковому безробіттю у зв’язку з карантином чи надзвичайною ситуацією отримають:

 • працівники, які перебувають в оформлених трудових відносинах, у випадку втрати частини зарплати чи доходу через вимушене скорочення визначеної для них тривалості робочого часу внаслідок зупинки чи скорочення діяльності підприємства — за зверненням роботодавця чи ФОП для виплати працівникам;
 • ФОП, що є застрахованою особою та не отримує допомогу як працівник.

Кому не надається допомога

Допомогу по частковому безробіттю не отримають фізособи-підприємці, що перебувають на спрощеній системі оподаткування та є платниками ЄП 1 групи, у разі несплати страхових внесків на підставі пункту 9-10.1 розділу VIII “Прикінцеві та перехідні положення” Закону про ЄСВ.

Який встановлено новий розмір допомоги по частковому безробіттю

Сума наданої допомоги обчислюється за кожен місяць періоду пропорційно до робочого часу, що був скорочений для працівника або ФОП.

Допомога надається за дотримання таких умов:

 • роботодавцям, у тому числі ФОП – застрахованим особам, що є суб’єктами малого та середнього підприємництва на строк зупинення (скорочення) діяльності
 • у випадку сплати роботодавцем або ФОП – застрахованою особою, ЄСВ протягом шести місяців, до дати зупинення (скорочення) діяльності. 

Як виплачується допомога

Виплати допомоги по частковому безробіттю працівникам повинен проводити роботодавець, з яким працівники мають належно оформленітрудові відносини — за винятком працівників-сумісників.

Для ФОП – застрахованих осіб виплати здійснюють центри зайнятості.

Порядок звернення для отримання допомоги по безробіттю

Для отримання допомоги роботодавець або ФОП – застрахована особа повинні звернутися протягом 90 к. д. від зупинки чи скорочення діяльності. 

Період виплати допомоги не враховується під час розгляду звернень про наступне одержання допомоги по частковому безробіттю на період дії карантину згідно зі статтею 47 Закону “Про зайнятість населення”.

Для отримання допомоги роботодавець або ФОП — застрахована особа звертається до центру зайнятості за місцем реєстрації його як платника ЄСВ та подає  документи, зазначені у п. 9 Порядку.

Документи для подачі до центру зайнятості для  отримання допомоги

 • копія наказу із зазначенням дати початку зупинки чи скорочення діяльності, завірена роботодавцем/ФОП застрахованою особою.
 • заява в довільній формі
  для роботодавця — заява в довільній формі, де слід сказати дані щодо належності роботодавця до суб’єктів малого або середнього підприємництва відповідно до Господарського кодексу України, разом із засвідченими роботодавцем копіями підтвердних документів щодо середньої кількості працівників та доходу роботодавця за календарний рік, що передує року подання до центру зайнятості документів, та у якій підтверджує достовірність документів, поданих ним для отримання допомоги і ознайомлення з умовами отримання та повернення допомоги;
  для ФОП –  застрахованої особи, — заява в довільній формі, де підтверджується достовірність документів, поданих для отримання допомоги і ознайомлення з умовами отримання та повернення допомоги;
 • відомості
  для роботодавця — відомості про працівників (прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті громадянина України), в яких виникло право на допомогу згідно із статтею – 47-1 Закону України “Про зайнятість населення”, за формою згідно з додатком 1;
  для ФОП – застрахованої особи — відомості щодо себе за формою згідно з додатком 2. За подання відомостей щодо себе та щодо найманих працівників такий ФОП повинен подати відомості за формами згідно з додатками 1 і 2;
 • довідка про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за останні шість місяців.

Також  можна подати інші документи на додачу до цих, якщо такі документи підтверджують зупинку чи скорочення діяльності через пов’язані із карантинними обмеженнями заходи або заходи, пов’язані з надзвичайною ситуацією.

Якщо центр зайнятості приймає рішення про відмову у наданні допомоги, центр зобов’язаний у триденний строк від дати такого рішення повідомити про нього заявнику у письмовому вигляді та з обґрунтуванням причин відмови.

У випадку, коли причини відмови не пов’язані безпосередньо із заявниками (роботодавцем чи ФОП застрахованою особою), вони мають право повторного звернення протягом дії карантинних обмежень чи надзвичайної ситуації.

Слідкуй за нами
Поділитись
Коментарі

Коментарів поки що немає...

Корисні статті