Індексація не враховується до розміру мінімальної зарплати: проєкт Закону

Поділитись

Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оплати праці» спрямований на вдосконалення законодавства щодо порядку визначення розміру мінімальної заробітної плати та приведення його у відповідність до Конвенції МОП № 131.

Передбачається врегулювання питань щодо складових заробітної плати, які не враховуються для визначення її мінімального розміру, зокрема щодо доплат за роботи працівникам, зайнятих на роботах із важкими, шкідливими та небезпечними умовами праці, в несприятливих умовах та умовах підвищеного ризику для життя і здоров’я у відповідності до статті 100 Кодексу законів про працю України та сум індексації заробітної плати. Крім того, буде врегульоване визначення на рівні угод та колективних договорів переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці та умовах підвищеного ризику для життя та здоров’я, які передбачають оплату в підвищеному розмірі.

Зміни до положень актів законодавства

Кодекс законів про працю України, стаття 100.

Оплата праці на окремих видах робіт

Оплата праці працівників, зайнятих на роботах із шкідливими, особливо шкідливими та небезпечними умовами праці, здійснюється в підвищеному розмірі, який визначається з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, а також положень генеральної, галузевої (міжгалузевої) і територіальної угод, колективного договору, за результатами атестації робочих місць за умовами праці.

Оплата праці працівників, що виконують роботу з високим рівнем нервово-емоційного та інтелектуального навантаження, в особливих природних географічних і геологічних умовах, умовах підвищеного ризику для здоров’я, може здійснюватися у підвищеному розмірі відповідно до норм законодавства, положень генеральної, галузевої (міжгалузевої) і територіальної угод, колективного договору.

У разі відсутності колективного договору, перебування поза сферою дії генеральної, галузевої (міжгалузевої), територіальної угод відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди», підвищена оплата праці працівників, зайнятих на роботах, зазначених у частині першій цієї статті  здійснюється організаційно-розпорядчим документом роботодавця.

Закон України «Про оплату праці» стаття 3.

Гарантії забезпечення мінімальної заробітної плати

Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються:

 • суми, на які підвищується оплата праці відповідно до статті 100 Кодексу законів про працю, – незалежно від способу встановлення такого підвищення (доплата, надбавка, підвищення окладу тощо);
 • доплати за суміщення професій (посад), виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, 
 • суми підвищення оплати праці за роботу в нічний час, роз’їзний характер робіт;
 • оплата роботи в надурочний час;
 • оплата за залучення до роботи у вихідні, святкові і неробочі дні; 
 • премії до святкових і ювілейних дат;
 • сума індексації заробітної плати;
 • сума компенсації втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків виплати заробітної плати.

Закон України «Про оплату праці», стаття 9.

Умови визначення розміру мінімальної заробітної плати

Розмір мінімальної заробітної плати визначається з урахуванням, зокрема:

 • потреб працівників та їхніх сімей;
 • середньомісячної заробітної плати;
 • розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
 • прогнозного індексу споживчих цін на період, в якому діятиме розмір мінімальної заробітної плати;
 • рівня зайнятості, продуктивності праці, збалансованості та обґрунтованості Державного бюджету;
 • рівня податків, обов’язкових зборів та внесків.

Мінімальна заробітна плата встановлюється у розмірі, не нижчому від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розрахованого відповідно до статті 5 Закону України «Про прожитковий мінімум», за січень-червень року, що передує року, на який встановлюється розмір мінімальної заробітної плати.

Закон України «Про оплату праці», стаття 10.

Розмір мінімальної заробітної плати не може бути зменшено

У разі прийняття цей Закон набирає чинності з 1 січня 2022 року. З дня набрання чинності цим Законом інші закони та нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечать цьому Закону. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Слідкуй за нами
Поділитись
Коментарі

Коментарів поки що немає...

Корисні статті