Кадровий облік і заробітна плата в BAS Агро. Бухгалтерія

Поділитись

У цій публікації розглянемо наступні ділянки обліку:

 • Кадровий облік.
 • Ведення штатного розкладу.
 • Нарахування відрядних нарядів.
 • Нарахування заробітної плати шляховими листами.
 • Нарахування відпусток працівникам підприємства.
 • Нарахування по лікарняним листам.
 • Оплата по середньому заробітку.
 • Нарахування заробітної плати працівникам підприємства.
 • Виплата заробітної плати та податки.

Кадровий облік у програмі BAS Агро. Бухгалтерія.

Для ведення кадрового обліку в програмі обов’язковими є три документи: «Прийом на роботу в організацію», «Кадрове переміщення організацій», «Звільнення з організацій».

В документі «Прийом на роботу» реєструється прийом на роботу працівників організацій:

 • список прийнятих на роботу фізичних осіб та їх табельні номери;
 • підрозділ та посада, на які приймається особа;
 • дати прийому на роботу та графік роботи;
 • розміри оплати праці працівників (зазначаються всі планові нарахування).

Якщо працівнику нараховується заробітна плата по відрядним нарядам чи шляховим листам, в табличній частині нарахування основне нарахування не зазначається.
По документу можна роздрукувати розпорядження про прийом на роботу (типова форма П1).

Кадровий облік і заробітна плата в BAS Агро Бухгалтерія

В документі «Кадрове переміщення організацій» реєструються переміщення працівників організації. У документі в обов’язковому порядку вказується:

 • список переміщуваних працівників;
 • підрозділи й посади, куди переміщаються працівники;
 • нові розміри оплати праці працівників (або підтверджуються «старі»);
 • нові табельні номери (або підтверджуються «старі»);
 • дати переміщення.

По документу можна роздрукувати накази, розпорядження про переведення працівників (типова форма П-5).

Кадровий облік і заробітна плата в BAS Агро Бухгалтерія

В документі «Звільнення з організації» реєструються звільнення працівників, а також «припиняється» розрахунок для цих працівників всіх призначених їм постійних нарахувань і утримань. В документі вказується список працівників, що звільняються, дати й причини звільнення.
При проведенні документа програма перевіряє, чи не були працівники, зазначені в документі, звільнені раніше. При виявленні таких ситуацій програма видає повідомлення про помилку й документ не проводиться

Кадровий облік і заробітна плата в BAS Агро Бухгалтерія

Ведення штатного розпису у програмі BAS Агро. Бухгалтерія.

Ведення штатного розпису в програмі здійснюється за допомогою документа «Зміна штатного розкладу організацій». В документі вводиться список штатних одиниць організації, для кожної одиниці вказуються: мінімальна і максимальна тарифна ставка, вид тарифної ставки (місячна, денна чи годинна), графік роботи і кількість ставок.
Дата створення документа є датою, з якої діє зміна штатного розкладу.

Важливо розуміти, що ведення штатного розпису безпосередньо на розрахунок заробітної плати не впливає, а ось, вказання надбавок впливає на розрахунок нарахувань всіх працівників, які займають посади в підрозділі, для якого вказана надбавка.

Для кожної штатної одиниці можна призначити довільну кількість надбавок, які можуть бути виражені як в відсотках до тарифної ставки по штатній одиниці, так і в місячних, денних чи годинних тарифних ставках.
Кадровий облік і заробітна плата в BAS Агро Бухгалтерія

Кадровий облік і заробітна плата в BAS Агро Бухгалтерія
З документа можна роздрукувати «Штатний розклад». Також є можливість сформувати звіт «Штатна розстановка організацій» та «Затверджений штатний розклад».
Кадровий облік і заробітна плата в BAS Агро Бухгалтерія

Відрядний наряд

Документ “Відрядний наряд” призначений для введення нарахування “Відрядний наряд”, яке нараховується за відрядними розцінками.

Види операцій “Відрядний наряд списком” та “Відрядний наряд списком на польові роботи бригади” вводиться для декількох співробітників, яких необхідно вказати в табличній частині “Нарахування”. Вид операцій “Відрядний наряд” та “Відрядний наряд на польові роботи” вводиться для одного співробітника з можливістю вказівки декількох видів робіт.
Технологічна операція обирається з довідника “Технологічні операції”. Перед початком роботи рекомендується заповнити регістр відомостей “Види робіт ручна праця”, де зазначити розцінки на виконані роботи.

В реквізитах табличної частини “Нарахування” необхідно вказати кількість відпрацьованих днів й відпрацьованих годин.
Сума заробітної плати розраховується автоматично.

На закладці “Додатково” необхідно вказати рахунок і аналітику витрат. Даний рахунок і аналітика буде використаний в проводках для всіх співробітників, які вказані в табличній частині. При необхідності вказати для деяких співробітників інший рахунок і аналітику витрат, це можна зробити безпосередньо в табличній частині для цього співробітника, при цьому пріоритетом користується рахунок і аналітика, введена в табличній частині.
Кадровий облік і заробітна плата в BAS Агро Бухгалтерія

Кадровий облік і заробітна плата в BAS Агро Бухгалтерія

Нарахування заробітної плати шляховими листами

Нарахування заробітної плати водіям здійснюється за допомогою документів «Подорожній лист тракториста-машиніста» та «Подорожній лист вантажного автомобіля».

Подорожній лист вантажного автомобіля

Заповнення форми документу слід починати з вибору автомобіля.
Під час вибору автомобіля автоматично в реквізити «Водій» підставляється водій.
Якщо документ заповнюється не за один день, то необхідно встановити прапорець «Зведений подорожній лист». При цьому в табличній частині документу з’явиться додаткова колонка, в якій необхідно вказати дату первинного документу.
Далі обирається із списку необхідна технологічна операція та з паперового носія переноситься вся необхідна інформація: кількість ходок, тонаж, відстань, пробіг з вантажем, відпрацьовано годин.
Сума зарплати розраховується автоматично.

Кадровий облік і заробітна плата в BAS Агро Бухгалтерія
Кадровий облік і заробітна плата в BAS Агро Бухгалтерія

Подорожній лист сільськогосподарської техніки

Заповнення форми документу слід починати з вибору «Сільгосптехніки». Під час вибору техніки автоматично в реквізити «Водій» підставляється водій. Заповнення цього документу аналогічно попередньому.
В табличній частині документу вносять: календарні дні виконання роботи, технологічну операцію, рахунок витрат з аналітикою, відпрацьований час.
Реквізити Норма виробітку, Розцінка – проставляються автоматично з регістрів.
Змінна виробітку, умовні гектари розраховуються автоматично.
Зарплату помічнику також нараховуємо у подорожньому листі. Під час вибору реквізиту «Є помічник» відкривається підлеглий документ, де можна вказати помічників та процент заробітної плати, відносно якого розраховується їх зарплата.

Кадровий облік і заробітна плата в BAS Агро Бухгалтерія

Кадровий облік і заробітна плата в BAS Агро Бухгалтерія

Нарахування відпусток працівникам підприємства

Документ “Нарахування відпустки робітникам організації” реєструє заміну планових нарахувань певного робітника на певний період нарахуванням оплати по середньому заробітку з варіантом розрахунку “Для оплати відпусток”. Документ також можна використовувати для розрахунку компенсації відпустки, відкликання з відпустки та повернення відпускних при звільненні.

Відомості, необхідні для розрахунку нарахувань, вказуються в шапці документа. Сума нарахування визначається автоматично і відображається в табличній частині “Нарахування”. Проміжні дані розрахунку відображаються на закладці “Розрахунок середнього заробітку” — залежно від порядку розрахунку.

В одному документі можна нараховувати де-кілька видів відпусток по одному працівнику.
Якщо в базі відсутні дані для розрахунку середньою, їх можна ввести вручну і зафіксувати результат, встановивши прапор “Ручне виправлення розрахунку середнього”. Аналогічним чином, встановивши прапор “Ручне виправлення % оплати”, можна зафіксувати значення реквізиту “Відсоток оплати”.

Важливо! У разі, коли працівник прийнятий на внутрішнє сумісницю в документі повинні виникнути 2 записи по кожному виду розрахунку але з різними наказами про прийом (основному і по всіх внутрішніх поєднаннях). Це необхідно для забезпечення роботи механізму витіснень. Суми будуть розраховні тільки в записах по основному наказу.
Кадровий облік і заробітна плата в BAS Агро Бухгалтерія
Кадровий облік і заробітна плата в BAS Агро Бухгалтерія

Нарахування по лікарняним листам

Документ “Нарахування по лікарняному листу” реєструє заміну планових нарахувань нарахуванням оплати по середньому заробітку з варіантом розрахунку “Для лікарняних листів” вказаному в документі робітнику на певний період.

При заповненні документа вказуються інші необхідні реквізити, зокрема, причина. Відсоток оплати по лікарняному (який залежить від тривалості безперервного трудового стажу працівника) в програмі розраховується автоматично, якщо занесено початкові відомості про стаж працівників.

Результати розрахунку відображаються в табличній частині документа на закладці “Нарахування”, На закладці “Розрахунок середнього заробітку” відображаються результати розрахунку середнього заробітку по варіанту “Для лікарняних листів”.
Якщо в базі відсутні дані для розрахунку середньої, їх можна ввести вручну і зафіксувати результат, встановивши прапор “Ручне виправлення розрахунку середнього”.

Важливо! У разі, коли працівник прийнятий на внутрішнє сумісництво, в документі повинні виникнути 2 записи по кожному виду розрахунку, але з різними наказами про прийом (основному і по всіх внутрішніх поєднаннях). Це необхідно для забезпечення роботи механізму витіснень. Суми будуть розраховані тільки в записах по основному наказу.

Кадровий облік і заробітна плата в BAS Агро Бухгалтерія

Кадровий облік і заробітна плата в BAS Агро БухгалтеріяКадровий облік і заробітна плата в BAS Агро Бухгалтерія

Оплата по середньому заробітку

Документ “Оплата по середньому» використовується при нарахуванні відряджень, доплати до середнього заробітку, оплати мобілізованим за рахунок організації та за рахунок ФСС, оплати по середньому.
Кадровий облік і заробітна плата в BAS Агро Бухгалтерія

Нарахування заробітної плати працівникам підприємства

Остаточний, підсумований розрахунок сум нарахувань, утримань, податків та внесків проводиться безпосередньо у формі документа “Нарахування заробітної плати працівникам організацій”.

При заповненні всі табличні частини документа заповнюються даними по співробітниках вказаної в шапці організації та підрозділу (за необхідності).
Заповнення документа проводиться по кнопці «Заповнити і розрахувати все». Крім того на кожній розрахунковій сторінці є кнопки «Заповнити» і «Розрахувати» , за допомогою яких можна заповнити і розрахувати дані по всіх працівниках, вказаних в документі, або по конкретному обраному працівнику.

На кожній розрахунковій сторінці документу присутні дві закладки: «Розрахунок» і «Проводки».
На закладці «Розрахунок» проводиться розрахунок всіх планових нарахувань, утримань та розрахунок податків та внесків враховуючи суми інших документів, таких як «Нарахування по лікарняному листу», «Нарахування відпустки працівникам організації», «Оплата по середньому», «Відрядний наряд», «Бригадний наряд», «Подорожній лист вантажного автомобіля», «Подорожній лист сільськогосподарської техніки» і т.п.

В табличних частинах документа на закладці «Проводки» відображаються проводки з урахуванням встановлених «Способів відображення в регламентованому обліку» по кожному виду нарахування/утримання по кожному працівнику. В табличній частині «Відображення в обліку» відображаються зведені проводки по відображенню заробітної плати.

Кадровий облік і заробітна плата в BAS Агро Бухгалтерія
Кадровий облік і заробітна плата в BAS Агро Бухгалтерія
Кадровий облік і заробітна плата в BAS Агро Бухгалтерія
Кадровий облік і заробітна плата в BAS Агро Бухгалтерія

Кадровий облік і заробітна плата в BAS Агро Бухгалтерія

Виплата заробітної плати та податків

Виплата заробітної плати в програмі BAS Агро. Бухгалтерія проводиться в два етапи:

I етап – Підготовка даних для виплати робітникам і/чи виплати ПДФО, ВЗ і ЄСВ ФОТ

Створюється документ «Зарплата до виплати організацій», який призначений для підготовки до виплати зарплати, підготовки податків і внесків для перерахування (ПДФО працівників, ПДФО контрагентів і внесків, які платить підприємство на ФОП).

У програмі BAS Агро. Бухгалтерія передбачено окремі режими для авансу, лікарняних, відпускних, дивідендів, депонентів, для перерахунку податків і внесків, а також податків і внесків, які не є зарплатою.

Виплату зарплати можна проводити готівкою (спосіб виплати «Через касу) або шляхом перерахування на карткові рахунки працівників (спосіб виплати «Через банк»). Для введення і збереження інформації про банківські картки працівників призначено документ «Введення відомостей про банківські картки працівників». В одній платіжній відомості можуть бути працівники, які отримують зарплату в касі і працівники, яким зарплата перераховується на карточку. Друковані форми в такому випадку будуть окремими.
Кадровий облік і заробітна плата в BAS Агро Бухгалтерія

II етап – Зміна стану взаєморозрахунків

На даному етапі використовуються платіжні документи, в яких обов`язково мають бути посилання на документ «Зарплата до виплати організацій»:

 • з працівниками – документ «Видатковий касовий ордер» або «Платіжне доручення вихідне». Ці документи можуть бути створені на підставі відомості;
 • з державою – документ «Платіжне доручення вихідне» за допомогою обробки «Формування платіжних документів по податкам»

Кадровий облік і заробітна плата в BAS Агро Бухгалтерія
Кадровий облік і заробітна плата в BAS Агро Бухгалтерія

Таким чином, у програмі BAS Агро. Бухгалтерія облік кадрів та заробітної плати здійснюється в повному обсязі. Автоматизовано усі його ділянки, враховані нюанси нарахувань, утримань, звітності до контролюючих органів. Обравши цю програму для автоматизації обліку, бухгалтер може працювати впевнено, заощадити свій дорогоцінний час, оптимізувати ресурси компанії, мінімізувати помилки.

Більше деталей ви можете дізнатися, замовивши безкоштовну демонстрацію програми BAS Агро. Бухгалтерія за телефоном (067)350-24-00 або залишіть заявку тут: кнопка Демонстрація

Слідкуй за нами
Поділитись
Коментарі

Коментарів поки що немає...