Не згодні з висновками перевірки? Подаємо заперечення правильно

Поділитись

Як платнику податків подати заперечення щодо висновків перевірки у разі незгоди? Нагадування від податківців.

Подання заперечення та пояснення до акту перевірки

У випадку незгоди платника податків чи представників платника з висновками перевірки або інформацією, що викладена в акті перевірки (за винятком документальної позапланової перевірки за пп. 78.1.5 п. 78.1 ст. 78 ПКУ), платник податків може подати заперечення, а також пояснення та додаткові документи, серед іншого:

  • документи, що підтверджують відсутність вини;
  • наявність пом’якшуючих обставин або обставин, що звільняють від фінансової відповідальності.

Таке заперечення подається протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем отримання акта (довідки) до контролюючого органу, що здійснював таку перевірку. Наведена норма передбачена пунктом 86.7 статті 86 Податкового кодексу України.

Заперечення, додаткові документи і пояснення є невід’ємною частиною матеріалів перевірки.

Матеріали перевірки — акт перевірки, а також заперечення до акта перевірки та/або додаткові документи і пояснення (якщо платник їх подав), розглядаються комісією контролюючого органу з питань розгляду заперечень, що є постійно діючим колегіальним органом контролюючого органу. Порядок роботи та склад комісії затверджені наказом керівника контролюючого органу. Це встановлює п.п.86.7.1 п. 86.7 ст. 86 ПКУ.

Розгляд матеріалів перевірки комісією

Комісія зобов’язана здійснити розгляд матеріалів перевірки протягом 10 робочих днів від дня отримання заперечень до акта перевірки/ додаткових документів/пояснень.

У разі отримання від платника податків заперечень, додаткових документів і пояснень, контролюючий орган зобов’язаний повідомити платника податків про місце і час проведення розгляду матеріалів перевірки. Таке повідомлення слід надіслати платнику податків протягом двох робочих днів з дня отримання від нього заперечень та не пізніше ніж за чотири робочі дні до дня їх розгляду, що визначено пп. 86.7.2. п. 86. 7 ст. 86 ПКУ.

Платник податків має право брати участь у процесі розгляду матеріалів перевірки особисто або через свого представника. Безпосередньо під час розгляду матеріалів перевірки платник податку має право надавати письмові та/або усні пояснення з приводу предмета розгляду.

Відсутність платника податку або його представника, повідомленого в передбаченому цією статтею порядку про час і місце розгляду матеріалів перевірки, не є перешкодою для розгляду матеріалів перевірки.

Під час розгляду матеріалів перевірки комісія з питань розгляду заперечень:

  • встановлює, чи вчинив даний платник податку порушення податкового, валютного та/або іншого законодавства;
  • розглядає обставини, відображені в акті перевірки, а також встановлені при розгляді наданих платником податків письмових пояснень та їх документального підтвердження (зокрема щодо обставин, що стосуються події правопорушення, та вжитих платником податків заходів щодо дотримання правил та норм законодавства, з посиланням на документи та інші фактичні дані, що підтверджують зазначені обставини);
  • досліджує питання наявності або відсутності обставин, що виключають вину у вчиненні правопорушення (крім правопорушень, відповідальність за які настає незалежно від наявності вини), пом’якшують або звільняють від відповідальності;
  • досліджує питання щодо необхідності проведення перевірки у порядку, встановленому підпунктом 78.1.5 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу;
  • визначає розмір грошових зобов’язань та/або суму зменшення бюджетного відшкодування та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість, та/або суму зменшення податку на доходи фізичних осіб, задекларованого до повернення з бюджету, зокрема при використанні права на податкову знижку, та/або заниження чи завищення суми податкових зобов’язань, заявленої у податковій декларації, або суми податкового кредиту, заявленої у податковій декларації з податку на додану вартість, а також необхідність надсилання (вручення) платнику податків відповідного податкового повідомлення-рішення у випадках, передбачених ПКУ.

При розгляді матеріалів перевірки контролюючим органом досліджуються всі наявні фактичні дані, що стосуються предмета розгляду, у тому числі документи, надані платником податків або витребувані у нього, письмові та усні пояснення платника податку, інші фактичні дані, що наявні або доступні контролюючому органу.

За результатами розгляду матеріалів перевірки комісія з розгляду заперечень приймає висновок, що є невід’ємною частиною матеріалів перевірки.

Комісія надає платнику податків відповідь у порядку, що визначений ст. 42 «Листування платників податків та контролюючих органів» Податкового Кодексу.

Слідкуй за нами
Поділитись
Коментарі

Коментарів поки що немає...

Корисні статті