Приклад обліку свинарництва в 1С:Підприємство БСПУ

Для роботи з документами, що використовуються для обліку господарських операцій тваринництва в програмі 1С:Підприємство БСПУ призначено розділ «БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ».


Облік свинарництва в 1С: БСПУ

Бажаєте спробувати програму? Заповніть заявку:

Відображення операції придбання тварин.

Розпочнемо облік з придбання тварин, – використовуємо документ «Надходження біологічних активів» з видом операції «Купівля тварин». Документ відображає рахунки на отримання біологічних активів (свиней) від постачальника.Документ "Надходження біологічних активів"

В документі вибираємо біологічний актив, вказуємо його кількість, вагу та ціну. Ціну можна зазначити відповідно до кількості голів, або вказати ціну загальної ваги.

За допомогою кнопки
в будь-якому документі можна переглянути сформовані проведення, тобто рухи по відповідним рахункам бухгалтерського обліку

Рухи документа: Надходження біологічних активів

Повернення постачальнику та продаж біологічних активів.

На основі «Надходження біологічних активів» можна створити Податкову накладну та, за необхідності, документ «Повернення біологічних активів постачальнику».

Повернення біологічних активів постачальику
Після проведення документа відбувається списання 2 голів «Ремонтних свинок» зі складу СТФ назад постачальнику ФГ «Світанок» та автоматично коригується першочерговий документ надходження.

Подібно до операції надходження, відображається в системі продаж/реалізація біологічних активів, з видом операції «Продаж тварин».

Реалізаія біологічних активів

Рухи документа: Реалізація біологічих активів

Приплід і приріст ваги.

Основний вид тваринницької продукції, яку одержують при вирощуванні й відгодівлі молодняка є приріст живої маси. За цим показником доводяться планові завдання й оплачується праця працівників. Для оприбуткування приросту ваги й кількості в конфігурації 1С:Підприємство БСПУ використовується документ «Приріст ваги і кількості», з видом операції «Приплід» або «Приріст ваги».

Операція приросту ваги:

Документ "Приріст та приплід ваги"
В табличній частині документу вказуємо активи, по яких відбувся приріст ваги – Поросята 2-4, і вагу приросту – 500 кг.

Рухи документа: Приріст ваги та кількості
Для відображення приплоду по тваринах необхідно обрати вид операції «Приплід». Він заповнюється по аналогії з документом приросту ваги.

Документ "Приплід та приріст тварин"

Рухи документа: Приріст ваги та кількості
Для узагальнення інформації приросту ваги тварин та приплоду, можна сформувати звіт «Приріст кількості та ваги».

Звіт «Приріст кількості та ваги»

Списання кормів та розрахунок кормоднів.

Одним із важливих компонентів, що забезпечує приріст ваги й кількості тварин є харчування. Для обліку кількості використаних кормів, використовуємо документ «Лімітно-забірна карта», вид операції «Списання кормів»

Лімітно-забірна карта. Списання кормів
В документі вказуємо вид і кількість корму, що списується (1250 кг комбікорму), склад, з якого списано – СТФ, підрозділ – в якому буде використовуватись – Основний підрозділ, рахунок витрат – 2311 та номенклатурну групу – поросята 2-4.

Рухи документа: Лімітно-забірна карта
Для розрахунку кормоднів, в програмі використовується відповідний документ:

Документ для розрахунку кормоднів

В документ заповнюємо лише період і натискаємо кнопку «Розрахувати» – отримуємо розраховані кормодні для кожної групи тварин. Отримані дані можливо коригувати в ручному режимі.

Переміщення та списання біологічних активів.

Господарські операції з переведення тварин до іншої групи, переміщення між складами, переведення на вирощування – проводяться документом «Переміщення біологічних активів», з відповідним типом операції.
Переміщення біологічних активів
Даним документом ми перемістили 25 голів Поросят 2-4 міс, загальною вагою 1125 кг, зі складу СТФ, до нового складу – Головний, в групу – Свині на відгодівлю.Рухи документа: Переміщення біологічних активів
Узагальнюючу інформацію по переміщенню тваринництва можна отримати зі звіту «Рух біологічних активів тваринництва»

Звіт «Рух біологічних активів тваринництва»
Невід’ємною частиною звичайного технологічного процесу вирощування сільськогосподарських тварин є падіж. В програмі 1С:Підприємство БСПУ витрати, пов’язанні з падежем тварин відображаються документом «Списання біологічних активів». Документ "Списання біологічних активів"
В табличній частині документу обов’язково вказуємо рахунок витрат і вид витрат для падежу.
Рухи документа "Списання біологічних активів"

Забій, переробка і випуск готової продукції.

Операція по забою тварин відображається документом, який має назву «Забій». Даний документ формує проводки по списанню тварин і випуску готової продукції. Документ має дві закладки: «Переробка» і «Випуск продукції».
Документ "Забій тварин"
На закладці переробка зазначається інформація, про те, що списується (склад – Головний, біологічний актив – Свині на відгодівлю, вага/кількість – 318 кг., голови – 2) та аналітика/субконто по переробці тварин.
Документ про переробку тварин
На закладці «Випуск продукції», відображається інформація про список продукції, отриманої після переробки. (М’ясо – 40кг, та субпродукти – 60 кг).
Рухи документа: Забій

Відображення супутніх витрат та розрахунок собівартості.

Будь- які господарські операції супроводжуються витратами – це заробітна плата працівників, витрати на супутні послуги (електроенергія, водопостачання) і.т.д. Вони прямо чи опосередковано впливають на кінцеву вартість виготовлених товарів/робіт/послуг:

  • Нарахування заробітної плати оператору свинарських комплексів і механізованих ферм:

Документ "Відрядний наряд списком"

  • Витрати на електроенергію по підрозділу СТФ, по номенклатурній групі продукція тваринництва.

Надходження товарів і послуг
Документом «Надходження товарів і послуг» можна відобразити надходження будь-яких товарів/робіт/послуг від сторонніх організацій нашому підприємству.

Розподіляємо понесені витрати, документом «Розподіл витрат».
Документ "Розподіл витрат"
Необхідно заповнити такі параметри: рахунок витрат – 231, номенклатурну групу витрат – продукція тваринництва, обрати спосіб розподілу – пропорційно кількості готової продукції та базу розподілу: рахунок – 2131, підрозділ – основний підрозділ.
Рухи документа: Розподіл витрат
Після розподілу витрат, необхідно провести коригування вартості біологічних активів.
Документ "Коригування вартості біологічних активів"
Документ проводить коригування первісної вартості біологічного активу, залежно від подій (падіж, забій, списання і т.д.), що відбувались протягом періоду 01.07.2019р. – 31.07.2019
Рухи документа: Коригування вартості біологічних активів
Завершальним етапом є розрахунок собівартості виготовленої продукції/робіт/послуг.

Собівартість виготовленого м’яса, в результаті забою:
Довідка-розрахунок калькуляція собівартості виготовленого м'яса
Собівартість Поросят 0-2, в результаті приплоду
Собівартість Поросят 2-4, в результаті приросту ваги:
Собівартість Поросят 2-4

Залишились запитання? Заповніть заявку і ми вам зателефонуємо:

Корисні статті