Охорона праці та трудові перевірки по-новому: аналізуємо законопроєкт

Поділитись

Нові зміни до законопроєкту «Про безпеку та здоров’я працівників на роботі» передбачають виключення з КЗпП статей щодо праці неповнолітніх та розширюють права інспекторів праці.

Мінекономіки 21 липня 2021 року  відкрило для обговорення текст проєкту «Про безпеку та здоров’я працівників на роботі». На думку його розробників, проєкт впровадить ризикоорієнтований підхід щодо безпеки та здоров’я працівників, допоможе привести законодавство у більшу відповідність до норм країн ЄС та визначить єдиний механізм управління у сфері охорони праці т створення безпечних умов для працівників.

Основні зміни проєкту «Про безпеку та здоров’я працівників на роботі»

Передбачається, що у випадку прийняття:

 • дія закону буде стосуватися всіх працівників та роботодавців незалежно від форми власності та виду діяльності;
 • інші закони не можуть звужувати права, встановлені цим законом, чи суперечити їм;
 • закон не стосується військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу, осіб, які мають спеціальні звання, державних, правоохоронних органів та військових формувань, утворених відповідно до законодавства України.

Внесено ряд змін до до Кодексу законів про працю України

Положення законопроєкту пропонують наступні зміни до КЗпП:

 • Виключення статей 190-192, що визначають перелік робіт, де заборонене використання праці неповнолітніх, порядок проведення медоглядів неповнолітніх та заборону залучення неповнолітніх до роботи у вихідні дні, нічний та надурочний час.
 • Відредаговано розділ “Нагляд (контроль) за додержанням законодавства про працю”, що розширює повноваження інспекторів праці та унормовує проведення  інспекцій підприємств та організацій, у тому числі органами місцевого самоврядування та профспілками.

Стаття 261 КЗпП визначає такі повноваження інспекторів праці за наявності посвідчення:

 • безперешкодне відвідування усіх робочих зон та приміщень у будь-який час доби без попередження для проведення перевірки;
 • відвідування у денний час нежитлових будинків, приміщень, споруд та інших об’єктів, місць, щодо яких є підстави вважати, що там перебувають фізичні особи, які виконують трудові обов’язки, або до них застосовується примусова праця;
 • ознайомлюватися з оригіналами та робити копії актів об’єктів відвідування, які стосуються прав працівників, колективних або трудових договорів, а також документів, ведення яких передбачено законодавством про працю;
 • розпитувати об’єкт відвідування чи працівників, представників профспілок, їх організацій та об’єднань, члени яких працюють на об’єкті відвідування, отримувати пояснення, звіти, матеріали, іншу інформацію стосовно стану додержання вимог законодавства про працю;
 • вимагати забезпечення вільного доступу працівників до інформації у відповідності до вимог законодавства;
 • вимагати припинення незаконних дій, що перешкоджають проведенню перевірки;
 • відбирати зразки матеріалів і речовин, що виробляються чи використовуються;
 • за результатами інспекційного відвідування визнавати роботу такою, що виконується в межах трудових відносин, незалежно від назви та виду договірних відносин між сторонами;
 • вносити обов’язкові приписи стосовно усунення виявлених при перевірці порушень законодавства про працю; 
 • у разі безпосередньої загрози здоров’ю чи життю людей вносити об’єктам відвідування обов’язкові для виконання вимоги щодо усунення такої загрози;
 • рекомендувати уповноваженим органам відсторонення від виконання обов’язків винних у порушенні законодавства про працю працівників чи притягнення їх до відповідальності;
 • залучати правоохоронні органи для припинення дій об’єкта відвідування та осіб, які перешкоджають виконувати службові обов’язки;
 • складати протоколи про адміністративні правопорушення, розглядати справи про такі правопорушення і накладати адміністративні стягнення; 
 • отримувати безоплатно від об’єктів відвідування, органів, уповноважених управляти майном, державних органів статистичні та інші звітні дані, інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання своїх повноважень;
 • запитання документів, що посвідчують особу у фізичних осіб, що перебувають на робочих місцях або поза ними у виробничих, службових, адміністративних приміщеннях, будинках, спорудах та інших об’єктах, місцях, що використовуються для здійснення господарської діяльності, щодо яких є підстави вважати, що вони виконують трудові обов’язки;
 • вести фото, авдіо та відеофіксацію перевірок.

Зауважте, що доступ до житла особи інспектори праці можуть отримати виключно у разі згоди цієї особи або вмотивованого рішення суду.

Штрафи, визначені законопроєктом

Стаття 268 КЗпП змінює розміри окремих трудових штрафів, серед іншого:

15 (для юросіб та ФОП платників ЄП першої – третьої груп, – 10) мінімальних зарплат на момент виявлення порушення за кожного працівника, щодо якого наявне порушення, за:

 • фактичний допуск працівника до роботи з порушенням вимог частини третьої статті 24 КЗпП;
 • оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час;
 • виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування ЄСВ.

Попередня версія статті містила штраф у 10 мзп та попередження відповідно;

5 мінімальних зарплат за кожного працівника, щодо якого наявне порушення, за:

 • недодержання мінімальних державних гарантій в оплаті праці;
 • порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць;
 • виплата їх не в повному обсязі.

Також законопроєкт додає нову фінансову санкцію за порушення законодавства про відпустки у розмірі трьох мінімальних зарплат за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення.

Слідкуй за нами
Поділитись
Коментарі

Коментарів поки що немає...

Корисні статті