Оновлено податкову накладну та декларацію з ПДВ

Поділитись

До 99999 позицій в одній накладній, об’єднано додатки 1 та 5 до декларації з ПДВ, скасовано обов’язок щодо відображення розшифровки податкових зобов’язань платника податку за звітний період у розрізі контрагентів.

У зв’язку з необхідністю виконання вимог  Закону №466 Мінфін наказом від 02.12.2020 р. №734 виклав у новій редакції податкову накладну, декларацію з ПДВ і уточнюючий розрахунок ПЗ з ПДВ. Крім того, внесено зміни до форми розрахунку податкових зобов’язань та порядків заповнення податкових накладних та звітності з ПДВ.

Відтепер одна накладна може містити до 99999 позицій поставлених товарів та послуг, об’єднано додатки  1 та 5 до декларації з ПДВ,  скасовано обов’язок щодо відображення розшифровки податкових зобов’язань платника податку за звітний період у розрізі контрагентів.

Наказ №734 набуває чинності з 1 числа місяця за місяцем офіційного опублікування.

Станом на 02.02.2021 не опублікований.


Змінено форми:

○ податкової накладної та розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної.

Внесено зміни до Порядку заповнення податкової накладної — доповнено рядком “код”, де зазначається ознака джерела податкового номера відповідно до реєстру, якому належить податковий номер особи:

1 — Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);
2 — Державний реєстр фізичних осіб – платників податків (ДРФО);
3 — реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами (для платників податків, які не включені до ЄДРПОУ);
4 — серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
Рядок “код” заповнюється у разі заповнення рядка “Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта” податкової накладної.

Також уточнено, що кількість найменувань поставлених товарів/послуг у одній податковій накладній не може перевищувати 99999 позицій (раніше 9999).

○ податкової декларації з ПДВ з додатками:

Додаток 1. Відомості про суми податку на додану вартість, зазначені у податкових накладних / розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та про податковий кредит з урахуванням його коригування (Д1)
Додаток 2. Довідка про суму від’ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)
Додаток 3. Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)
Додаток 4. Заява про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д4)
Додаток 5. Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю (Д5)
Додаток 6. Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д6)
Додаток 7. Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д7)
Додаток 8. Розрахунок податкових зобов’язань за операціями, визначеними в статті 161 Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України”, та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг (ДС8).

○ уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок.


Зміни до Порядку заповнення податкової звітності з ПДВ:


  • скасовано додаток 1 до Порядку „Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду”;
  • у новій редакцій викладено Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права складання податкових накладних та розрахунків коригування;
  • спрощено процедуру заповнення звітності з ПДВ шляхом об’єднання додатків 1 та 5 до декларації з ПДВ та скасовано обов’язок щодо відображення розшифровки податкових зобов’язань платника податку за звітний період у розрізі контрагентів, що заповнюються платниками податку у таблиці 1 додатка 5 до податкової декларації з ПДВ;
  • доповнено додаток 4 до декларації з ПДВ інформацією стосовно відомостей щодо зміни поточного рахунку платника податків, що допоможе уникнути непорозумінь при поверненні суми бюджетного відшкодування у разі зміни поточного рахунку, зазначеного в раніше поданій платником заяві у додатку 4 до декларації з ПДВ тощо.

Крім того, підкориговано форму розрахунку податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України. Слова “ініціали та прізвище” замінено словами “Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ”.

Слідкуй за нами
Поділитись
Коментарі

Коментарів поки що немає...

Корисні статті