Особливості заповнення нового звіту про контрольовані операції за 2020 рік

Поділитись

ДПС у листі від 10.06.2021 р. №13408/7/99-00-21-02-03-07  надала роз’яснення стосовно внесення змін до форми та порядку складання Звіту про контрольовані операції.

Завантажити лист можна тут.

Раніше, 19 березня цього року, набрав чинності наказ №841, що вніс зміни до Порядку складання Звіту про контрольовані операції» (далі – Звіт та Порядок).

Що змінилося у формі Звіту про контрольовані операції та додатках до нього

Перелік основних змін:

 • Таблицю «Загальні відомості про контрольовані операції» доповнено новою графою 4 «Цифровий код країни», де зазначається цифровий код країни реєстрації нерезидента – сторони контрольованої операції.
 • У новій редакції таблицю додатку до звіту «Відомості про контрольовані операції» доповнено стовпцем «Джерело(а) інформації використане(ні) платником податків для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки»», який складається з графи 26 «Код(и) типу джерела» та графи 27 «Назва(и) джерела (джерел) інформації».
 • Інформація про пов’язаність осіб доповнена кодом пов’язаності «523», де зазначається ознака пов’язаності відповідно до пп. «в» пп 14.1.159 ПКУ на момент здійснення контрольованої операції.

Що змінилося у Порядку — загальні моменти

Основні зміни:

 • Графа 4 містить цифровий код країни реєстрації нерезидента – сторони контрольованої операції відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей. Підсумковий рядок  «Разом» містить загальну  кількість країн реєстрації нерезидентів – сторін контрольованих операцій. 
 • Графа 5 — у підсумковому рядку «Разом» графи 5 слід вказати суму контрольованих операцій платника податків з нерезидентами – сторонами контрольованих операцій».
 • Зміни торкнулися також розділу IV «Порядок заповнення додатка до Звіту» про контрольовані операції з сировинними товарами.
 • У розділі «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях» додатка до Звіту потрібно внести дані згідно з первинними документами стосовно операції придбання та/або продажу товарів (робіт, послуг) «із особою, до якої перейшло право власності на товари (роботи, послуги), та яка відповідає ознакам, наведеним у абзацах другому та третьому цього підпункту».
 • «Назва країни, в якій зареєстрована особа» заповнюється відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей. При здійсненні контрольованих операцій з контрагентом-нерезидентом,що має податкову адресу на території вільної економічної зони «Крим», у рядку зазначається «ВЕЗ «Крим». У випадку контрольованої операції з контрагентом, що не має статусу юридичної особи, зазначається назва країни фактичного місцезнаходження цього контрагента;
 • При заповненні рядка «Код(и) ознак(и) пов’язаності особи» разом з додатком потрібно подати відомості за встановленою формою (крім кодів 512-515 та 517-518, 524).
 • Код 209 у графі 3 зазначається після прийняття та набрання чинності переліком сировинних товарів, затвердженим Кабінетом Міністрів України згідно з підпунктом 39.3.3.4 підпункту 39.3.3 розділу І Кодексу. До дати набрання чинності вказаним переліком для сировинних товарів використовується код 201.
 • При заповненні графи 5 за потреби застосовуються Перехідні таблиці від УКТЗЕД версії 2012 року до УКТЗЕД версії 2017 року.
 • У підсумковому рядку «Разом» графи 20 слід внести загальну суму контрольованих операцій платника податків з контрагентом, що дорівнює показнику загальної суми контрольованих операцій платника податків з контрагентом у таблиці «Загальні відомості про контрольовані операції» основної частини Звіту у рядку відповідного контрагента.
 • У графі 26 слід внести коди типу джерел інформації, що використані платником для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» відповідно до додатка 8 до цього Порядку. У разі якщо типів джерел декілька, зазначаються коди всіх типів через кому та пробіл (“, “).

Зміни у додатках до Порядку складання Звіту про контрольовані операції

Додаток 2 «Код ознаки пов’язаності осіб» до Порядку викладено у новій редакції та доповнено новими ознаками:

 • для фізичних осіб — фізична особа, яка є пов’язаною особою згідно з підпунктом «в» підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 розділу І Податкового кодексу України на момент здійснення контрольованої операції – у додатку 2 присвоєно код ознаки 523;
 • для утворень без статусу юридичної особи — визнано пов’язаною особою відповідно до абзацу дев’ятого підпункту «в» підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 розділу І Податкового кодексу України на момент здійснення контрольованої операції – код ознаки 524.

Доповнено додатки 4 та 6 новими позиціями:

 • код типу предмета операції (додаток 4) – новим рядком за кодом 209 «Сировинні товари згідно із Переліком сировинних товарів;
 • код методу встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» (додаток 6) – новими рядком за кодом 307 «Метод порівняльної неконтрольованої ціни відповідно до підпункту 39.3.3.4 підпункту 39.3.3 пункту 39.3 статті 39 розділу І Податкового кодексу України». Код «307» у графі 21 зазначається за умови використання платником податків відповідних порядків, затверджених Міністерством фінансів України згідно з підпунктом 39.3.3.4 підпункту 39.3.3 пункту 39.3 статті 39 розділу І Податкового кодексу України. Якщо платником податків використовується метод порівняльної неконтрольованої ціни для операцій з сировинними товарами без урахування вказаних порядків, то в такому випадку використовується код «301».

Додано новий додаток 8 «Коди джерел інформації», яким визначаються коди та типи джерел інформації.

Що робити, якщо вже подано Звіт про контрольовані операції

Звіти, подані платниками до набрання чинності наказом №841 вважаються дійсними.

Слідкуй за нами
Поділитись
Коментарі
Михаил
17.06.2021

Почиму так непонятно?!!

Корисні статті