Особливості заповнення розділу 3 форми 20-ОПП. Роз’яснення ДПС

Поділитись

Податківці нагадують, як потрібно заповнювати розділ 3 при поданні форми 20 ОПП, а також про ключові особливості подання Повідомлення.

Для повідомлення про об’єкти оподаткування та пов’язані з оподаткуванням, платник податків подає Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за ф. № 20-ОПП відповідно до розділу VIIІ Порядку № 1588.

Як заповнювати розділ 3 Повідомлення 20-ОПП?

Заповнювати розділ 3 Повідомлення за формою № 20-ОПП «Відомості про об’єкти оподаткування платника податків» слід наступним чином:

 • при першому наданні – вказати всі об’єкти оподаткування;
 • при наступному поданні – вказати нові об’єкти оподаткування чи об’єкт оподаткування, щодо яких відбулися зміни.

Заповнення графи 2 розділу 3 форми 20-ОПП

Графа 2 «Код ознаки надання інформації» може мати такі значення у наступних випадках:

  1 – первинне надання інформації про об’єкти оподаткування — при поданні даних стосовно нового об’єкту;

  3 – зміна відомостей про об’єкт оподаткування. Зазначається у випадку зміни типу, найменування, місцезнаходження, виду права або стану об’єкта оподаткування, також слід подати оновлені дані про об’єкт оподаткування;

  6 – закриття об’єкта оподаткування. У випадку, якщо необхідно змінити призначення об’єкта,в одному рядку слід внести значення 6 для закриття об’єкта, а в іншому подати нову інформацію з внесенням значення 1.

Заповнення інших граф форми 20 ОПП

Графу 3 «Тип об’єкта оподаткування» слід заповнювати згідно з довідником типів об’єктів оподаткування.

Графа 4 «Найменування об’єкта оподаткування» проставляється у випадку, коли об’єкт обліковується з найменуванням.

Графа 5 «Ідентифікатор об’єкта оподаткування» – числове значення, яке складається з коду типу об’єкта оподаткування та внутрішнього ідентифікатора, що складається з 5-ти знаків. Такий ідентифікатор визначає платник самостійно на основі довідника типів об’єктів оподаткування і п’яти цифр на власний розсуд.

Графи 6 – 7 «Адміністративна одиниця відповідно до КОАТУУ, де знаходиться об’єкт оподаткування» заповнюється відповідно до Класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою.

Графа 9 «Стан об’єкта оподаткування» містить дані про стан об’єкта, що може приймати такі значення:

 • 1 – будується/готується до введення в експлуатацію;
 • 2 – експлуатується;
 • 3 – тимчасово не експлуатується;
 • 5 – непридатний до експлуатації;
 • 6 – об’єкт відчужений/повернутий власнику;
 • 7 – зміна призначення/перепрофілювання;
 • 8 – орендується;
 • 9 – здається в оренду.

Графа 10 «Вид права на об’єкт» містить значення, за яким реалізується право платника на об’єкт оподаткування, наприклад право власності, користування чи управління майном. Значення для цієї графи наступні:

 • 1 – право власності;
 • 2 – право володіння;
 • 3 – право користування (сервітут, емфітевзис, суперфіцій);
 • 4 – право господарського відання;
 • 5 – право оперативного управління;
 • 6 – право постійного користування;
 • 7 – право довгострокового користування або оренди;
 • 8 – право короткострокового користування, оренди або найму;
 • 9 – іпотека;
 • 10 – довірче управління майном.

На підставі проставленої позначки в графі 11 відбувається взяття на облік платника податків за неосновним місцем обліку в контролюючому органі за місцезнаходженням об’єкта оподаткування.

У графі 12 «Реєстраційний номер об’єкта оподаткування (зазначити у разі наявності)» потрібно вказати відомості стосовно реєстрації об’єкта оподаткування у державному органі з отриманням відповідного реєстраційного номера. Такими номерами є:

 • кадастровий номер – для земельної ділянки;
 • реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна – для нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки;
 • номер кузова транспортного засобу – для легкового автомобіля;
 • номер шасі транспортного засобу – для вантажного автомобіля та причепа;
 • бортовий реєстраційний номер – для суден;
 • реєстраційний знак – для повітряних суден тощо.

Принцип укрупнення інформації у формі 20-ОПП

Про застосування принципу укрупнення інформації ми писали у цьому матеріалі.

Принцип укрупнення інформації не застосовується при поданні даних щодо об’єктів рухомого та нерухомого майна, що підлягають реєстрації у відповідному державному органі з отриманням реєстраційного номера.

У разі наявності кількох однотипних за видом, використанням, станом та видом права власності автомобільних транспортних засобів,  що не є пунктами пересувної роздрібної торгівлі, громадського харчування або послуг, інших ніж пасажирські та вантажні перевезення, відомості стосовно них слід подати одним рядком. У такому разі у графі 3  слід вказати «автомобільні транспортні засоби», у графі 12 «Реєстраційний номер об’єкта оподаткування» – кількість таких транспортних засобів.

Форму 20-ОПП з інформацією про об’єкти оподаткування, що зареєстровані у відповідному державному органі без присвоєння реєстраційного номера, слід подавати у паперовому вигляді з копією документа, що підтверджує належну реєстрацію. У цьому випадку графа 12 «Реєстраційний номер об’єкта оподаткування» не заповнюється. Вказана норма визначена у пункті 8.4 розд. VIIІ Порядку № 1588.

Як переглянути інформацію про об’єкти оподаткування

Дані щодо об’єктів оподаткування та контролюючих органів, у яких платник податків перебуває на обліку за неосновним місцем обліку, можна переглянути у приватній частині Електронного кабінету.

Слідкуй за нами
Поділитись
Коментарі

Коментарів поки що немає...

Корисні статті