ПН не зареєстровано продавцем. Які дії покупця при звітуванні з ПДВ?

Поділитись

Податківці нагадують про порядок відображення постачальником в обліку з ПДВ операції з постачання товарів/послуг, за якою не складено належну податкову накладну та не відображено податкові зобов’язання.

Особливості подання податкових накладних

Дата появи податкових зобов’язань визначається відповідно до статті. 187 Податкового кодексу. За цим порядком, на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку повинен скласти ПН в електронному вигляді з накладанням електронного підпису уповноваженої особи. Цю податкову накладну платник зобов’язаний зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних у строки, передбачені Податковим кодексом. Це зазначається у пункті 201.1 ПКУ.

Варто зауважити, що у разі, якщо платник податник, що є продавцем товарів чи послуг, не здійснив реєстрацію податкової накладної належним чином у Єдиному реєстрі, це не дає права покупцю на включення сум податку на додану вартість до податкового кредиту, а також не звільняє продавця від обов’язку включення суми ПДВ, що зазначена у ПН, до суми податкових зобов’язань за відповідний звітний період.

У пункті 6 розділу ІІІ Порядку заповнення і подання податкової звітності з ПДВ, затвердженого наказом Мінфіну від 28.01.2016 р. № 21, визначено, що інформація, вказана у податковій звітності, повинна відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку платника податків.

У випадку виявлення платником помилок у раніше поданих декларація з урахуванням термінів  давності, встановлених у статті 102 ПКУ, за винятком обмежень, передбачених у статті 50 ПКУ, такий платник повинен подати уточнюючий розрахунок до відповідної податкової декларації за актуальною формою відповідною до законодавства. Про це зазначено у пункті 50.1 Податкового кодексу.

У випадку виправлення помилок у рядках раніше поданої декларації, до яких повинні долучатися додатки, слід подати додатки до уточнювального розрахунку із зазначенням даним стосовно уточнених показників.

Порядок дій у разі неподання податкової накладної

Відповідно, у разі коли за операцією з постачання товарів чи послуг у відповідному періоді в податковій декларації з ПДВ не внесене податкове зобов’язання та не складено податкову накладну, платник податків повинен:

  • надіслати до контролюючого органу уточнюючий розрахунок до податкової декларації з ПДВ за звітний (податковий) період, у якому виникли податкові зобов’язання;
  • скласти та зареєструвати в Єдиному реєстрі відповідну податкову накладну;
  • в полі «Дата складання» цієї накладної слід вказати дату виникнення податкових зобов’язань / здійснення відповідної операції.
Слідкуй за нами
Поділитись
Коментарі

Коментарів поки що немає...

Корисні статті