Помилки у декларації з податку на прибуток: виправляємо разом

Поділитись

Порядок виправлення самостійно виявлених помилок у декларації з податку на прибуток.

Виправлення платником податку самостійно виявлених помилок у поданій податковій декларації встановлюють положення статті 50 Податкового кодексу України.

У випадку, якщо у майбутніх податкових періодах з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ платник податків самостійно виявляє помилки у раніше поданій податковій декларації, він повинен надати уточнювальний розрахунок до такої податкової декларації за актуальною формою. Зауважте, що можна не подавати вказаний розрахунок у разі, якщо уточнені показники будуть зазначені  у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були виявлені платником — самостійно чи за результатами податкової перевірки.

У випадку, коли коригування даних проводиться у звітній (звітній новій) Декларації за податковий період, що наступний за періодом виявлення неточностей, у додатку ВП до Декларації необхідно внести коректні показники за уточнюваний податковий період, порівнюючи їх з відповідними рядками уточнюваної Декларації, для визначення сум збільшення чи зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток, пеню та суму штрафу. Сума збільшення або зменшення податкового зобов’язання, пеня та штраф з додатку ВП потрібно перенести до частини «Виправлення помилок» Декларації.

У разі, коли коригування здійснюється в уточнюючій Декларації,  то:

  • додаток ВП до Декларації не заповнюється;
  • вносяться правильні показники доходів, фінансового результату до оподаткування, різниць, що з’являються згідно Податкового Кодексу об’єкта оподаткування податком на прибуток.

Якщо змінилися показники оприлюдненої разом з аудиторським звітом річної фінансової звітності у порівнянні з показниками звіту про фінансовий стан (баланс) та звіту про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіту про фінансові результати), що подаються разом з податковою декларацією, причому вказані зміни вплинули на показники поданої річної податкової декларації з податку на прибуток підприємств за відповідний період, платникам податку на прибуток, які повинні оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом, слід подати уточнюючий розрахунок до річної податкової декларації не пізніше 10 червня року наступного за звітним.

Зауважте, що платник податків під час проведення документальних планових та позапланових перевірок з урахуванням термінів продовження, зупинення або перенесення термінів її проведення не має права подавати уточнюючі податкові декларації чи розрахунки до поданих ним раніше податкових декларацій з відповідного податку і збору за період, який перевіряється контролюючим органом. Це визначено у пункті 50.2 Податкового кодексу. Винятком є випадки, що передбачені  абзацом третім пункту 50.1 ПКУ.    

Форма Податкової декларації з податку на прибуток підприємств містить у рядку 2 заголовної частини Декларації обов’язковий реквізит «Звітний (податковий) період», а у рядку 3 обов’язковий для заповнення при поданні уточнюючого розрахунку реквізит «Звітний (податковий) період, що уточнюється».

Уточнюючу податкову декларацію з податку на прибуток підприємств слід подавати за період, показники якого необхідно відкоригувати.

При створенні уточнюючої Декларації слід обирати період, показники якого уточнюються, тобто звітний рік та тип звітного періоду:

  • І квартал;
  • півріччя;
  • 9 місяців — три квартали;
  • рік.

При створенні в електронному кабінеті відомості в рядку 2 заголовної частини уточнюючої Декларації про період, за який подається така Декларація заповнюються автоматично, отже, їх не варто коригувати вручну. Натомість у рядку 3 заголовної частини уточнюючої Декларації користувач повинен внести дані про уточнюваний період, що аналогічні даним з рядка 2 заголовної частини уточнюючої Декларації.

Слідкуй за нами
Поділитись
Коментарі

Коментарів поки що немає...

Корисні статті