Порядок відкриття єдиного рахунку для сплати податків та ЄСВ

Поділитись

14 липня з’явився текст наказу Мінфіну від 25.05.2020 р. №238 про внесення змін до пункту 1.2 розділу І Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Держказначейства.

Наказ набирає чинності одночасно із набранням чинності Законом України від 04 жовтня 2019 року № 190-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», але не раніше дня офіційного опублікування цього наказу.


Зміни передбачають відкриття Держказначейством єдиного рахунку, що буде належати до небюджетних рахунків та рахунків зі спеціальним режимом використання.

Платники податків для сплати чи відмови від сплати податків, зборів та ЄСВ на єдиний рахунок повинні повідомити податкову в електронній формі через Електронний кабінет. Платник має право повідомити про використання або про відмову від використання єдиного рахунку один раз протягом календарного року. У разі відмови платника від використання єдиного рахунка таке використання припиняється починаючи з 1 січня наступного календарного року на підставі повідомлення про відмову.

За наявності у платника — юридичної особи відокремлених підрозділів повідомлення про використання чи відмову від використання єдиного рахунку слід подавати за кожним підрозділом окремо.

Використання єдиного рахунку платником розпочинається з наступного робочого дня за днем подання платником повідомлення.

На підставі повідомлення про використання єдиного рахунка ДПС не пізніше наступного робочого дня після його подання платником включає такого платника до реєстру платників, які використовують єдиний рахунок.

У реєстрі платників, які використовують єдиний рахунок, зазначається:

  • найменування або прізвище, ім’я та по батькові платника;
  • податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають відмітку в паспорті);
  • дата включення платника до реєстру платників, які використовують єдиний рахунок;
  • дата виключення платника з реєстру платників, які використовують єдиний рахунок.

Інформація за визначеним платником з реєстру платників, які використовують єдиний рахунок (крім реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта фізичної особи), є доступною на офіційному веб-порталі ДПС.

На підставі повідомлення про відмову від використання єдиного рахунка ДПС не пізніше наступного робочого дня після подання платником зазначеного повідомлення вносить до реєстру платників, які використовують єдиний рахунок, інформацію про виключення такого платника з реєстру з 1 січня календарного року, що настає за роком, в якому було подано повідомлення про відмову від використання єдиного рахунка.


Зверніть увагу: під час використання платником єдиного рахунку для сплати грошових зобов’язань/податкового боргу платник не має права сплачувати кошти на інші рахунки, відкриті Казначейством для сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу (заборгованості) з податків і зборів, єдиного внеску та інших платежів.

Кошти, які сплачені на інші рахунки у випадку, передбаченому абзацом першим цього пункту, вважаються помилково сплаченими грошовими зобов’язаннями та підлягають поверненню у порядку, визначеному статтею 43 Кодексу.

Слідкуй за нами
Поділитись
Коментарі

Коментарів поки що немає...

Корисні статті