Приклад обліку розведення кролів в BAS Агро

Розглянемо приклад розведення кролів в BAS Агро Бухгалтерія.


Приклад обліку розведення кролів в бас агро

У прикладі відображено наступні операції:

 • Купівля устаткування (кліток) та оплата послуг по їх монтажу.
 • Надходження біологічних активів.
 • Придбання та списання кормів для відгодівлі.
 • Приплід та приріст ваги.
 • Забій та реалізація біологічних активів.
 • Розподіл витрат та розрахунок собівартості.

Бажаєте дізнатися особливості програми та її вартість? Заповніть заявку нижче і вам зателефонують наші фахівці у зручний час:

Купівля устаткування (кліток) та оплата послуг по їх монтажу.

Для утримання кролів, нам в першу чергу знадобляться клітки. Відобразимо операцію купівлі кліток та послуги по їх монтажу документом «Надходження товарів і послуг» з видом операції «Устаткування».

Приклад обліку розведення кролів в BAS Агро

На закладці «Устаткування» вказуємо номенклатуру — «Клітка», кількість — 15, ціну — 2300 та рахунок обліку.

Плату за послуги по монтажу кліток, відображаємо на закладці «Послуги» у цьому ж документі.

Приклад обліку розведення кролів в BAS Агро

Крім вказаної послуги та її ціни, необхідно заповнити рахунок витрат – 2311, та відповідну аналітику/субконто: підрозділ – Основний підрозділ, номенклатурну групу – Вирощування кролів, статтю витрат – Витрати на обслуговування виробництва.

Після проведення документу, натиснувши на піктограму Дт-Кт
можна побачити сформовані проведення:

 • послуги
  Приклад обліку розведення кролів в BAS Агро
 • устаткування (клітка)
  Приклад обліку розведення кролів в BAS Агро

Використовуючи документ «Надходження товарів і послуг», можна відобразити придбання будь-якого товару, основного засобу, робіт, послуг.

Надходження біологічних активів.

Відобразимо операцію по придбанню самок і самців кроликів для подальшого розведення. Використовуємо документ «Надходження біологічних активів», з видом операції «Купівля тварин» — і заповнюємо необхідні реквізити.

Приклад обліку розведення кролів в BAS Агро

Проведення по документу:
Приклад обліку розведення кролів в BAS Агро

В документі для даної номенклатури вказуємо рахунок обліку біологічних активів 2135 – кролі за первісною вартістю.

Придбання та списання кормів для відгодівлі

Купуємо корм та сіно для вигодовування тварин та майбутнього приплоду. Для відображення даної операції створюємо документ «Надходження товарів і послуг». Обліковуємо придбаний корм на рахунку 277.
Приклад обліку розведення кролів в BAS Агро

Проведення по документу:
Приклад обліку розведення кролів в BAS Агро

Списуємо корм на харчування молодняку кролів, документом «Лімітно-забірна карта», вид операції «Списання кормів».
облік розведення кролів в BAS Агро
Вказуємо кількість корму, що списується – 170 кг, рахунок витрат – 2311, та відповідну аналітику: підрозділ – Основний підрозділ, номенклатурну групу, на яку накопичуються витрати – Вирощування кролів.

Приплід та приріст ваги.

Отриманий через певний час приплід тварин, відображаємо документом «Приплід і приріст ваги», з видом операції «Приплід тварин».

облік розведення кролів в BAS Агро

В документі вказуємо рахунок на якому обліковується молодняк тварин – 2131, їх вагу та ціну. Після проведення документу, отримуємо такі записи:

облік розведення кролів в BAS Агро

Приріст ваги молодняку за місяць проводимо тим самим документом «Приплід та приріст ваги», але вид операції вказуємо – Приріст ваги тварин.

облік розведення кролів в BAS Агро

Заповнюємо необхідні реквізити: біологічний актив – Молодняк кроля 0-1 міс., рахунок обліку – 2131, вказуємо приріст ваги – 10 кг.

Переводимо молодняк кролів 0-1 міс в групу на вирощування. Використаємо документ «Переміщення біологічних активів».

облік розведення кролів в BAS Агро

Усі зміни у складі біологічних активів (придбання біологічних активів, прирости ваги й кількості, переміщення тварин), можна переглянути у звіті «Оборотна сальдова відомість по біологічним активам».

облік розведення кролів в BAS Агро

Основним завданням у вирощуванні й відгодівлі тварин, кролів зокрема, є отримання доходу шляхом збільшення поголів’я тварин та реалізації готової продукції – м’ясо, хутро й інші субпродукти.

Забій та реалізація біологічних активів.

В програмі вихід готової продукції відображається документом «Забій».

облік розведення кролів в BAS Агро

На закладці «Переробка» — вказується причина забою – За будовою тіла, тобто досягли необхідної ваги.

На закладці «Випуск продукції» — вказуємо вихід продукції, в результаті переробки/забою 50 кролів:

облік розведення кролів в BAS Агро

Отриману продукцію, обліковуємо на рахунку – 272.

Також вирощенні біологічні активи можна реалізувати в «живій вазі». Для обліку даної операції, використовуємо документ – «Реалізація біологічних активів».

облік розведення кролів в BAS Агро

Відображення супутніх витрат по вирощуванню та розведенню кролів, відображається за тією ж схемою, що зазначено у прикладі Відображення в програмі 1С БСПУ обліку тваринництва на прикладі утримання свиней.

Розподіл витрат та розрахунок собівартості.

Завершальним етапом обліку є розподіл понесених витрат.

облік розведення кролів в BAS Агро

На закладці Відбори заповнюємо рахунок витрат – 231, базою розподілу є рахунок 272, по номенклатурній групі — Вирощування кролів.

На закладці «Витрати»/ «База розподілу»/ «Розподіл» — натискаємо кнопку заповнити – і отримуємо розрахований програмою результат розподілу, на основі вказаних параметрів із закладки «Відбори».

Закладка «Витрати»:

облік розведення кролів в BAS Агро

Закладка «База розподілу»:

облік розведення кролів в BAS Агро

Закладка «Розподіл»:

облік розведення кролів в BAS Агро

Після проведення документу «Розподіл витрат», необхідно провести коригування вартості біологічних активів, використовуючи відповідний документ. Після запису документу, отримуємо такі проводки:

облік розведення кролів в BAS Агро

Після розподілу витрат й коригування вартості, переходимо до розрахунку собівартості виготовленої продукції. Використовуємо документ «Довідка-розрахунок калькуляції собівартості продукції» та вказуємо необхідний розрахунковий період.

Згідно нашого прикладу отримано такі дані по собівартості:

М’ясо кролика

собівартість в Бас Агро (1)

Вирощені кролики/молодняк для реалізації

собівартість в Бас Агро (1)

Кроляче хутро

собівартість в Бас Агро (1)

Субпродукти

собівартість в Бас Агро (1)

Програма БАС Агро Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства дозволяє автоматизувати не лише операції пов’язанні з надходження, рухом та вибуттям біологічних активів, але й інші щоденні операції працівників: банк, каса, облік основних засобів, нарахування заробітної плати, виробництво та інші.

Дізнавайтеся більше про функціонал програми та її вартість під час огляду:

Корисні статті