Приклад відображення обліку рослинництва в BAS АГРО. Бухгалтерія

Ваше підприємство займається рослинництвом?


У програмі BAS АГРО. Бухгалтерія усі ці процеси обліковуються просто ідеально!

🎯 Бажаєте дізнатися особливості програми та її вартість? Заповніть заявку нижче та вам зателефонують наші фахівці у зручний час:

Приклад відображення обліку рослинництва в бас бухгалтерія

Приклад розглянуто з умовними показниками та цифрами, що можуть відрізнятися від реалій сільськогосподарських підприємств та враховано наступні види технологічних операцій здійснених за допомогою BAS АГРО. Бухгалтерія на сільськогосподарському підприємстві:

 • Формування плану посіву.
 • Підготовка полів до посіву (оранка).
 • Списання насіння на посів полів.
 • Внесення мінеральних добрив.
 • Відображення різних послуг сторонніх ораганізацій.
 • Відображення амортизації основних засобів.
 • Розподіл загальновиробничих витрат.
 • Збір урожаю.
 • Формування фактичної собівартості.
 • Звітність керівництву.

Формування плану посіву

Облік рослинництва в програмі BAS АГРО. Бухгалтерія розпочинається із формування документу “План посіву”, в якому зазначається площа посівів та відповідна культура. Наприклад, на полі 1 посіяно пшеницю — 200 гектарів, на полі 2 посіяно ячмінь 300 гектарів, на полі 3 — соняшник 250 гектарів.

Приклад відображення обліку рослинництва в BAS АГРО. Бухгалтерія

Підготовка полів до посіву (оранка)

Перш ніж посіяти культуру, необхідно підготувати поля, наприклад, здійснити оранку полів. Технологічна операція «Оранка» проводиться документом «Подорожній лист сільськогосподарської техніки», де відображено витрати ПММ пов’язані з даною операцією; вказано сільгосптехніку, що здійснила оранку полів та власне, поля, що підлягали «Оранці»;

Приклад відображення обліку рослинництва в BAS АГРО. Бухгалтерія

В кожного документа в програмі є кнопка “ДтКт”, (рисунок вище), що дозволяє переглянути проводки, які сформував цей документ.

Приклад відображення обліку рослинництва в BAS АГРО. Бухгалтерія

Списання насіння на посів полів

Після підготовки полів, переходимо безпосередньо до посіву.

В програмі кількість списаного на посів насіння відображається документом «Лімітно-забірна карта» з видом операції «Списання насіння». Наприклад, списано насіння на посів полів в кількості: для «Поле 1» — 2 тонни пшениці, для «Поле 2» — 0,9 тонна ячменю, для «Поле 3» — 1 тонна соняшника).

Приклад відображення обліку рослинництва в BAS АГРО. Бухгалтерія
Сформовано наступні проводки в програмі:

Приклад відображення обліку рослинництва в BAS АГРО. Бухгалтерія

Внесення мінеральних добрив

Для збільшення урожайності полі, вирішено внести мінеральні добрива. В програмі це реалізовано через документ “Лімітно-забірна картка” з видом операції “Списання добрив та отрутохімікатів”, приклад на на попередньому рисунку. Документ сформував наступні проводки в програмі:

Приклад відображення обліку рослинництва в BAS АГРО. Бухгалтерія

Відображення різних послуг сторонніх організацій

У випадку використання для оранки поля, орендованої сільгосптехніки, відображаємо витрати по оренді актом надання послуг оренди сільськогосподарської техніки. Для проведення цієї операції в програмі використовується документ “Надходження товарів та послуг” з видом операції “Покупка, комісія”.

Приклад відображення обліку рослинництва в BAS АГРО. Бухгалтерія
Надано послуги по ремонту сільськогосподарської техніки
Приклад відображення обліку рослинництва в BAS АГРО. БухгалтеріяПриклад відображення обліку рослинництва в BAS АГРО. Бухгалтерія

Відображення амортизації основних засобів

Нараховано амортизацію основних засобів, в програмі проведено документ «Закриття місяця» з відображенням «Нарахування амортизації».

Приклад відображення обліку рослинництва в BAS АГРО. Бухгалтерія

Сформовано проводки за результатом проведення документа “Закриття місяця”:

Приклад відображення обліку рослинництва в BAS АГРО. Бухгалтерія

Розподіл загальновиробничих витрат

На рисунку нижче показано загальновиробничі витрати, що сформувалися за умовний період.

Приклад відображення обліку рослинництва в BAS АГРО. Бухгалтерія

За допомогою документа “Розподіл витрат” розподіляємо загальновиробничі затрати на прямі витрати поточного періоду, за базу розподілу взято площу полів.

Приклад відображення обліку рослинництва в BAS АГРО. Бухгалтерія

На закладці “Витрати” кнопкою заповнити заповнюються всі витрати по 911 рахунку.

Приклад відображення обліку рослинництва в BAS АГРО. Бухгалтерія

База розподілу заповнюється на однойменній закладці.

Приклад відображення обліку рослинництва в BAS АГРО. Бухгалтерія

Розподіл загальновиробничих витрат здійснюється на закладці “Розподіл” відповідно заданим параметрам.

Приклад відображення обліку рослинництва в BAS АГРО. Бухгалтерія

Збір урожаю

Зібраний врожай відображаємо документом «Звіт виробництва за зміну». На рисунку зображено для прикладу лише зібраний врожай ячменю за 25.06.2019 р, інші вносяться аналогічно.
Зібрано урожай ячменю(планова собівартість 250 грн за 1 ц):

 • 25.06.2019 р — 100 ц
 • 26.06.2019 р. — 50 ц

Приклад відображення обліку рослинництва в BAS АГРО. Бухгалтерія

Приклад відображення обліку рослинництва в BAS АГРО. Бухгалтерія

Формування фактичної собівартості

В оборотно-сальдовій відомості по 2311 рахунку ці операції відобразилися так:

Приклад відображення обліку рослинництва в BAS АГРО. Бухгалтерія

Наступним етапом є розрахунок фактичної собівартості. Для цього в програмі призначений документ “Розподіл витрат”, заповнюється аналогічно розподілу 911 рахунку, лише базою розподілу буде кількість випущеної продукції.

Приклад відображення обліку рослинництва в BAS АГРО. Бухгалтерія

Приклад відображення обліку рослинництва в BAS АГРО. БухгалтеріяПриклад відображення обліку рослинництва в BAS АГРО. Бухгалтерія

Після формування фактичної собівартості оборотно-сальдова відомість по 2311 рахунку виглядає так:

Приклад відображення обліку рослинництва в BAS АГРО. Бухгалтерія

Звітність керівництву

Важливим моментом в роботі працівників та керівництва є можливість швидко та якісно сформувати необхідні звіти. Програма дозволяє сформувати наступні звіти:

Приклад відображення обліку рослинництва в BAS АГРО. Бухгалтерія

фактична собівартість 1 центнера ячменю становить 640,36 грн.

Приклад відображення обліку рослинництва в BAS АГРО. Бухгалтерія

рух біологічних активів (рослинництва)

Приклад відображення обліку рослинництва в BAS АГРО. Бухгалтерія

оборотно-сальдова відомість (оперативний облік):

Приклад відображення обліку рослинництва в BAS АГРО. Бухгалтерія

відомість руху матеріалів

Приклад відображення обліку рослинництва в BAS АГРО. Бухгалтерія

Програма BAS АГРО. Бухгалтерія для сільськогосподарського підприємства дозволяє автоматизувати не лише операції пов’язані з надходженням рухом та вибуттям продукції рослинництва, але й інші щоденні операції працівників: банк, каса, прихід, облік основних засобів, нарахування заробітної плати, виробництво та інші.