Розширення повноважень Держпраці – що нового?

Поділитись

Оприлюднено текст постанови, що приводить Положення про Державну службу з питань праці у відповідність до чинного законодавства та розширює повноваження Держпраці.

Кабінет міністрів України на засіданні 28 жовтня затвердив постанову «Про внесення змін до Положення про Державну службу України з питань праці» №1117. Наразі на порталі Кабміну викладено текст змін. Варто зауважити, що це це не офіційна публікація, тобто наразі Постанова №1117 ще набула юридичної чинності.  

Розглянемо зміни щодо повноважень Держпраці

Постанова №1117 суттєво розширює можливості Державної служби України з питань праці у багатьох аспектах. Розглянемо їх почергово.

Отже, постановою оновлено підпункт 17 пункту 4 Положення про Держпраці, який передбачає, що відтепер фахівці Держпраці зможуть проводити перевірку стосовно:

  • повноти вивчення родовищ корисних копалин, гірничо-технічних, інженерно-геологічних, гідрогеологічних та інших умов їх розробки, будівництва та експлуатації підземних споруд, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва;
  • виконання вимог щодо охорони надр під час встановлення кондицій на мінеральну сировину та експлуатації родовищ корисних копалин;
  • повноти видобування оцінених запасів корисних копалин і наявних у них компонентів;
  • додержання встановленого порядку обліку запасів корисних копалин, обґрунтованості та своєчасності їх списання.

Окрім цього, за Держпраці юридично закріплюється обов’язок реєстрації декларацій відповідності матеріально-технічної бази до вимог актуального законодавства з питань охорони праці. Це передбачене оновленим підпунктом 31 пункту 4 Положення. Варто зауважити, що зазначену функцію Держпраці виконує давно, але тепер це юридично закріплено у законодавстві.

Оновлення підпункту 34  пункту 4 Положення встановлює право Державної служби з питань праці брати участь:

  • в атестації фахівців, що мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки;
  • у роботі комісії щодо списання об’єктів державної власності.

Які нові можливості матиме Держпраці у питання перевірок?

Зміни, передбачені Постановою №1117, дозволяють фахівцям Держпраці проводити перевірки й інспекційні відвідування, використовуючи засоби запису, зокрема аудіо-, фото- та відеотехніки.

Самопредставництво інтересів

Змінами визначено, що Держпраці проводить самопредставництво Дежпраці як органу дежвлади, що здійснюється без окремого доручення. 

Оновлені положення підпунктів 7-8 пункту 5 Положення про Держпраці передбачають наступне:

  • у межах повноважень, встановлених у Положенні, самопредставництво інтересів Держпраці як органу державної влади, що у передбачених законом випадках бере участь у справах та діє у судах України від імені та в інтересах держави, яке здійснюється без окремого доручення керівника державними службовцями самостійних структурних підрозділів апарату Держпраці відповідно до положень, що затверджуються наказом Голови Держпраці, а також без окремого доручення керівника – державними службовцями структурних підрозділів територіальних органів Держпраці відповідно до положень, що затверджуються наказом керівника відповідного територіального органу Держпраці;
  • представництво, самопредставництво інтересів Держпраці в судах України, зокрема через територіальні органи Держпраці.

Невідповідність посадовця обійманій посаді — нове повноваження Держпраці.

Наостанок зміни до Положення про Держпраці передбачають можливість фахівців служби проводити перевірку щодо невідповідності окремих посадових осіб обійманій ними посаді. Відтак, внесені постановою №1117 зміни надають Держпраці право:

  • надсилати роботодавцям повідомлення стосовно невідповідності окремих посадових осіб займаній ними посаді;
  • передавати матеріали належним органам для притягнення таких осіб до відповідальності згідно із законом.

Така норма закріплена у підпункті 14 пункту 6 оновленого Положення.

Ця функція також фактично і раніше виконувалась Державною службою з питань праці, на рівні з перевірками щодо охорони праці, проте раніше прямо у Положенні цього вказано не було.

Інші законодавчі новини

Читайте також наші останні матеріали:

Слідкуй за нами
Поділитись
Коментарі

Коментарів поки що немає...

Корисні статті