Ризиковість платника і план перевірок — нові критерії ДПС

Поділитись

Проєкт наказу Мінфіну «Про затвердження змін до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків» було доопрацьовано та оприлюднено у новій редакції. Розглядаємо зміни, які планують затвердити, у цьому матеріалі.

Основні зміни критеріїв до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок юросіб

Планується внести до Порядку зміни, що передбачають вдосконалення критеріїв ризиковості від ведення діяльності платників податків. Серед змін — заміна абзаців та формулювань, перенесення критеріїв до іншої категорії ризиковості, додання нових критеріїв різних категорій.

Отже, проєкт визначає внесення наступних змін:

Видалено критерії:

  • Виключено критерій ризику «наявність розбіжностей у платника податків згідно із системою автоматизованого співставлення податкового зобов’язання та податкового кредиту у розрізі контрагентів (завищення податкового кредиту) у сумі понад 1 млн грн або понад 5 % загальних обсягів податкового кредиту, але не менше ніж 100 тис. грн». Це зумовлено скасуванням додатка 5 до декларації з ПДВ, адже разом з цим додатком зникає джерело даних для розрахунку ризиковості. 
  • Видалено критерій «наявність негативних рішень комісії ДПС у системі автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних критеріям оцінки ступеня ризику, достатніх для зупинення реєстрації ПН протягом трьох звітних періодів».

Відредаговано критерії:

  • Критерій відбору платників податків – юридичних осіб високого ступеня текст «інші операційні витрати перевищують 30 відсотків загальних витрат операційної діяльності» доповнено словом «операційні».
  • Оновлено редакцію критерію ризику середнього ступеня платників податків – юридичних осіб «наявність розбіжностей між обсягами задекларованих у податкових деклараціях з ПДВ податкових зобов’язань або податкового кредиту та обсягами податкових зобов’язань або податкового кредиту з ПДВ за даними Єдиного реєстру податкових накладних на 5 та більше відсотків» на таку: «наявність розбіжностей у платника податків між даними податкової декларації з податку на додану вартість та ЄРПН у сумі понад 1 млн грн або понад 5 % загальних обсягів податкового кредиту, але не менше ніж 100 тис. грн».
  • Уточнено визначення критерію ризику середнього ступеня для платників податків – юросіб, зокрема слова «невідповідність даних звітності реєстратора розрахункових операцій та обсягів постачання, зазначених у деклараціях з податку на додану вартість», замінено словами «наявність розбіжностей між задекларованою сумою обсягів постачання у деклараціях з податку на додану вартість та сумою розрахункових операцій, проведених із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій, в обсязі, що перевищує 30 %.
  •  критерій ризику високого ступеню «розмір інших витрат, у тому числі вартість виконаних робіт, наданих послуг, або сума розрахованої амортизації основних засобів становить 30 та більше % задекларованої в податковій звітності вартості документально підтверджених витрат, пов’язаних з господарською діяльністю платника податків» інформацією щодо суми розрахованої амортизації основних засобів.

Додано критерії:

Для юросіб середнього ступеня ризику додано новий критерій «сплата податку на прибуток за відповідний рік в обсязі менше 1,5 % від обсягу відшкодованого податку на додану вартість у розмірі понад 10 млн грн упродовж календарного року».

Змінено категорію критерію

Перенесення критерію «декларування експортних та/або імпортних операцій без фактичного здійснення таких операцій» з високого ступеня до критеріїв ризику середнього ступеня.

Критерії відбору у план-графік перевірок для фізичних осіб

До критеріїв, що визначають відбір до графіку перевірок для фізичних осіб, внесено наступні зміни:

Перелік критеріїв доповнено новими критеріями, що визначають високий ступень ризику:

  • Критерієм ризику вважатиметься, якщо розмір інших витрат, серед іншого вартість виконаних робіт або наданих послуг, чи сума розрахованої амортизації основних засобів складе 30 та більше відсотків від вказаної у податковій звітності вартості документально підтверджених витрат, пов’язаних з господарською діяльністю платника податків.
  • Наступний критерій, що підтверджуватиме високий ризик, визначається у разі, якщо обсяг придбання без ПДВ, відображений у податкових деклараціях з ПДВ, становить 75 або більше відсотків обсягу постачання, без ПДВ, відображеного у податкових деклараціях з податку на додану вартість.
  • Включення до складу витрат в податковій декларації про майновий стан і доходи сум амортизаційних відрахувань за умови, що в інформаційних системах немає даних стосовно наявності власних об’єктів оподаткування.

Уточнено редакцію критерію ризику середнього ступеню, що встановлюється у разі, коли кількість найманих працівників менша за кількість зареєстрованих реєстраторів розрахункових операцій (окремо на господарську одиницю) або інших об’єктів оподаткування.

Додано також критерій, що визначає середній ступінь ризиковості та визначається у разі декларування доходу понад 220 розмірів мінімальної зарплати, за відсутності зареєстрованого РРО чи програмного РРО, а також інформації стосовно відкритих банківських рахунків.

Слідкуй за нами
Поділитись
Коментарі

Коментарів поки що немає...

Корисні статті