Собівартість у BAS АГРО Бухгалтерія: від плану посівів до розподілу витрат

Поділитись

Облік виробничої діяльності в конфігурації BAS АГРО Бухгалтерія.

Одне з основних питань, яке доводиться вирішувати бухгалтерам сільськогосподарського підприємства це виробництво сільськогосподарської продукції і зокрема це розподіл витрат. Для безтурботного вирішення проблеми розподілу витрат існує конфігурація з програм лінійки BAS – це АГРО Бухгалтерія.

Розглянемо яким чином в програмі ведеться спочатку накопичення витрат, а потім їх розподіл.

План посівів

Все починається з заповнення документу План посівів. Для проведення аналізу витрат накопичених в розрізі кожного окремого поля в програму необхідно внести інформацію про посівні площі: що, де, в якій кількості має бути посіяно в цьому році. Ця інформація відображає, скільки гектарів відведено під певну культуру.

Документ містить логічний зв’язок з аналітичними розрізами, які відповідають за накопичення витрат, а саме підрозділи і номенклатурні групи і посівною площею.

БАС АГРО Бухгалтерія (План посівів)

В шапці документа вказується підприємство, по якому заповнюється план посівів, вид врожаю. Таблична частина заповнюється відповідною інформацією – конкретне поле, номенклатурна група, площа посіву в гектарах. Ще один реквізит Координати містить список координат поля. Якщо координати встановлені в інформаційній базі, в розділі координати встановлюється значення «Встановлено», якщо не внесені координати значення реквізиту –«Не встановлені».

Крім того, в програмі є можливість виділяти кожну номенклатурну групу окремими кольором. Така можливість дозволить сформувати графічне представлення плану посівів (карти полів).

Накопичення витрат виробництва

До витрат виробничої діяльності відносять:

 • Прямі виробничі витрати;
 • Непрямі виробничі витрати;
 • Втрати від браку.

Для обліку всіх витрат використовується загальна аналітика, визначена будовою рахунків обліку виробництва:

 • Підрозділ;
 • Номенклатурна група. Облік прямих витрат ведеться обов’язково в розрізі номенклатурних груп, тобто витрати накопичуються не на окремі вироби, а на групи продукції, об’єднані за певними функціональними ознаками, наприклад за ознакою однорідності сировини та власне самого процесу виробництва.

Цей механізм дозволяє:

 • Накопичувати витрати на однотипну продукцію подібну за складом витрат;
 • Визначити податкове призначення на всю номенклатурну групу.

Довідник «Номенклатурні групи» знаходиться в розділі Довідники – Доходи та витрати.

Під час накопичення загальновиробничих витрат треба вказувати лише ті підрозділи і номенклатурні групи за якими буде відображено потім випуск продукції.

Документи накопичення витрат виробництва

В процесі виробництва накопичуються витрати матеріальні і нематеріальні. І перші і другі можуть бути як прямими, так не прямими.

В конфігурації для відображення в обліку накопичення матеріальних і нематеріальних витрат відображаються різними документами. Для відображення матеріальних витрат , тобто передача сировини, матеріалів, інших ТМЦ у виробництво реалізовано в програмі за допомогою документу Вимога –накладна. Цей документ використовується для накопичення як прямих, так і непрямих витрат, в залежності від зазначених у документі рахунків обліку витрат.

БАС АГРО Бухгалтерія вимога накладна (1) БАС АГРО Бухгалтерія вимога накладна (2)

Списання ТМЦ до різних підрозділів, а також з різних місць зберігання виконуються різними документами. Рахунки обліку витрат проставляються як на закладці Матеріали, так і на закладці Рахунки обліку.

Цим же документом можна списувати на інші витрати (адміністративні, на збут, інші) будь-які ТМЦ.

Сировина, матеріали, придбані з певним податковим призначенням мають бути передані у виробництво з тим же самим податковим призначенням. Якщо виникає необхідність використовувати ТМЦ з іншим податковим призначенням, то перед списанням у виробництво податкове призначення треба обов’язково змінити за допомогою відповідного механізму Зміна податкового призначення, який також є у програмі.

Крім Вимоги-накладної, списання ТМЦ у виробництво передбачено документом Звіт виробництва за зміну. Щоб скористатися цим механізмом треба в шапці документа поставити прапорець в полі «списати матеріали».

Передбачена можливість створення специфікації продукції. В такому випадку закладка Матеріали заповниться автоматично після натискання кнопки Заповнити. У цьому випадку одночасно проводиться оприбуткування товару на склад по плановій вартості і списання матеріалів у виробництво. Тобто одночасно формуються проводки Дт 26,(27) Кт2311; Дт 2311 Кт201,205,203,25 і т.д.

БАС АГРО Бухгалтерія звіт виробництва за зміну

В конфігурації BAS АГРО Бухгалтерія крім інших списувати ТМЦ на витрати можна за допомогою документа Лімітно -забірна карта. Цей документ використовуються у випадках списання на рахунки обліку витрат насіння, добрива та отрутохімікатів, кормів для худоби, молока. Заповнення цього документа аналогічно заповненню Вимоги-накладної, але особливістю саме лімітно-забірної карти є заповнення напрямку руху:

 • У виробництво;
 • На випоювання поросят;
 • На випоювання телят;
 • На громадське харчування та ін.

Заповнення додаткової інформації дає можливість створювати додаткові звіти.

БАС АГРО Бухгалтерія лімітно забірна карта (1) БАС АГРО Бухгалтерія лімітно забірна карта (2)

Накопичення нематеріальних витрат протягом звітного періоду за допомогою інших документів:

 • Послуги сторонніх контрагентів – документ Надходження товарів та послуг на закладці Послуги;
 • Витрати ,отримані через підзвітну особу – документом Авансовий звіт;
 • Витрати пов’язані з оплатою праці – документом Нарахування заробітної плати;
 • Інші витрати, пов’язані з МНМА та МШП – документом Передача малоцінних активів в експлуатацію;
 • Витрати , пов’язані з основними засобами – нарахування амортизації документом Закриття місяця та ін.

Податковий облік у виробничий діяльності ведеться з метою контролю цільового податкового призначення (ПДВ) під час накопичення виробничих витрат.
Для відображення коригувань по надходженню продукції від виробництва використовується документ Відображення відходів рослинництва.

Розподіл витрат

Врешті в кінці періоду, коли всі витрати виробництва вже враховані, незавершене виробництво визначене, всі документи внесені в інформаційну базу можна провести розподіл витрат. Для цього і використовується однойменний документ, який закриває всі витратні рахунки і розраховує фактичну собівартість випущеної продукції.

Функціонал включає в себе:

 • Розподіл і списання загальновиробничих витрат по підрозділам і номенклатурним групам виробництва, тобто розподіл рах. 911 на 2311;
 • Розрахунок фактичної собівартості продукції і її списання за напрямками витрат;
 • Закриття виробничих витрат.
 • Документ використовується як наприкінці року, так і протягом звітного періоду.

Для того, щоб розширити можливості документу, треба зробити відповідні налаштування:

БАС АГРО Бухгалтерія Розподіл витрат 1

Встановлені прапорці відкриють доступ до відповідних закладок документу.

Для коректного розподілу витрат потрібно заповнити Довідник База розподілу.

Довідник визначає спосіб розподілу витрат:

 • Визначення вартості біологічних активів (для закриття рахунку 710,940);
 • Пропорційно кількості випуску готової продукції;
 • Пропорційно площі полів;
 • Пропорційно до прямої витрати;
 • Пропорційно до суми випуску готової продукції;
 • Пропорційно витратам по випуску.

При розподілі пропорційно площі полів попередньо треба заповнити довідник Види врожаю і документ План посіву.

 

Закладка Відбір документа Розподіл витрат призначена для виконання відбору за витратами. Передбачена можливість вибору витрат за рахунком, номенклатурною групою, статті витрат, підрозділу. На цій же закладці вибирається база розподілу. Можливій відбір бази розподілу. Можливий відбір бази розподілу за рахунком, підрозділу, номенклатурної групи, статті витрат (доходів), номенклатурі.

Витрати включають в себе: витратний рахунок, аналітика витрат. Якщо необхідно закрити не всі витрати, а тільки частина, необхідно встановити ознаку Застосовувати коефіцієнт і вказати його.

На закладках Витрати, База розподілу, Розподіл інформація заповнюється автоматично після натискання кнопки Заповнити. При необхідності можна дані коригувати в ручному режимі.

Цей документ для кожної операції застосовується окремо.

Коли всі витрати розподілено, ОСВ по рахунку 2311 не має сальдо на кінець періоду.

БАС АГРО Бухгалтерія

Після розподілу витрат та визначення фінансових результатів можна проаналізувати виробничу діяльність підприємства за період за допомогою відповідних звітів: стандартних по відповідних рахунках, а також за допомогою спеціалізованих звітів:

 • Довідка-розрахунок;
 • Калькуляція собівартості;
 • Собівартість випущеної продукції та послуг;
 • Розподіл непрямих витрат;
 • Аналіз випуску продукції;
 • Аналіз витрат організації;
 • Аналіз витрат на випуск;
 • План-фактний аналіз собівартості.

Таким чином для ефективного і коректного обліку виробничої діяльності сільськогосподарського підприємства і зокрема коректного розподілу виробничих витрат, для економії часу достатньо скористатися розділом «Виробництво» з усіма документами і механізмами програми BAS АГРО Бухгалтерія.

 

Слідкуй за нами
Поділитись
Коментарі

Коментарів поки що немає...