Закони про нульове декларування чинні з 21 липня. Що зміниться?

Поділитись

20 липня офіційно опубліковані Закони №1539 та №1542, що ухвалюють проведення одноразового декларування доходів та стимулювання виведення з тіні доходів. Розглядаємо зміни та надаємо форму декларації для одноразового добровільного декларування.

Раніше, 16.07.2021, було підписано Закон №1539, що вносить необхідні зміни до ПКУ та ряду законів для проведення детінізаціх доходів за допомогою одноразового податкового декларування на добровільній основі. Передбачається, що таким декларуванням можуть скористатися фізичні особи, які зобов’язані також будуть сплатити одноразовий збір у держбюджет. Крім того, за попередніми прогнозами, такий крок мав би сприяти підвищенню податкової культури громадян.

Як буде відбуватися декларування доходів?

Встановлено нюанси проведення спеціального декларування активів фізосіб, що буде проходити у період від 1.09.2021 до 1.09.2022 одноразово на добровільній основі.

Фізичні особи, що мають українське громадянство, мають право подати спеціальну декларацію з вказанням належних їм активів, з яких протягом періоду до 1.01.2021 не були сплачені належні податки та збори.

Добровільна декларація не передбачає внесення даних про походження внесених у декларацію активів.

Що можна вказати в одноразовій добровільній декларації доходів?

Особа, що подає таку декларацію, може задекларувати:

 • валютні цінності, крім коштів у готівковій формі;
 • цінні папери;
 • рухоме та нерухоме майно: зокрема об’єкти незавершеного будівництва, частки у майні юридичних осіб, які знаходяться в Україні чи за кордоном.

Сплата збору про декларуванні активів

Встановлено, що з вказаних у декларації активів декларанту необхідно сплатити збір. Визначені такі ставки збору:

 • 5% від валютних цінностей на рахунках у банках в Україні та інших активів, що знаходяться чи зареєстровані в Україні;
 • 9% від валютних цінностей на рахунках в іноземних фінансових установах, а також з інших активів, що знаходяться за кордоном;
 • 2,5% від номінальної вартості державних облігацій України, придбаних декларантом у період з 1 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року.

У разі сплати відповідного збору держава гарантує декларантам звільнення від відповідальності за порушення податкового та валютного законодавства. Також визначено, що подана в деклараціях інформація є конфіденційною та не підлягає розголошенню, крім рішення суду, як виняток.

Деякі положення Закону №1542

Разом із Законом №1539 слід розглядати закон №1542, що визначає:

 • дії, пов’язані з придбанням задекларованих об’єктів зі сплатою відповідного збору, вчинені до 2021 року, не є умисним ухиленням від сплати податків.
 • дані з одноразових декларацій активів не можна використати для підтвердження винуватості підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень щодо  ухилення від сплати податків і зборів за статтями 212, 212-1 ККУ.

Коли закони набудуть чинності?

Обидва закони вступають у дію від дня їх офіційного опублікування, за винятком кількох положень Закону №1539, що набудуть чинності 1.01. 2022 року.

 • підпункту 3 пункту 2 розділу І цього Закону (щодо змін до підпункту 1.7 пункту 16-1 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення»);
 • підпункту 4 пункту 2 розділу ІІ цього Закону (щодо змін до підпункту 5 пункту 98 розділу І Закону №1266).

Відповідно, починаючи з 21.07.2021 вступають в дію практично всі положення Закону №1539 та Закон №1542.

Переглянути і завантажити форми для декларування

Форму одноразової добровільної декларації повинен затвердити Мінфін. Станом на 21 липня оприлюднено проєкт наказу, що затверджує форму декларації та порядок декларування. 

Клацніть на документ для завантаження:

Що передбачає проєкт Порядку декларування активів?

Добровільну декларацію подає декларант напряму до ДПС України в електронній формі (згідно вимог розділу ІІ та підрозділу 9-4 розділу ХХ Податкового Кодексу).

Декларант не вказує відомості про походження об’єктів декларування.

Декларант підтверджує, що до нього не застосовувалися санкції відповідно до Закону  «Про санкції» та від 1 січня 2005 року декларант не подавав  декларації відповідно до законів, що визначають чи визначали правові та організаційні засади у сфері запобігання корупції.

У разі декларування об’єктів, що знаходяться в Україні, декларант може подати документи, що засвідчують їхню вартість.

У випадку декларування об’єктів, що знаходяться чи зареєстровані за межами України, чи у разі декларування валютних цінностей, розміщених на рахунках у банках в Україні, декларант повинен обов’язково подати документи на підтвердження вартості таких об’єктів.

Якщо необхідна сума збору була не сплачена чи сплачена не повністю, гарантії та звільнення декларанта від відповідальності не застосовуються.

Які дані відображатимуться у декларації?

Декларація містить наступну інформацію:

 • дані про декларанта, достатні для його ідентифікації (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта громадянина України;
 • дані про об’єкти декларування, визначені підпунктом «а» пункту 4 підрозділу 9-4, в обсязі, достатньому для ідентифікації кожного з них, зокрема дані про вид, розмір та валюту активу, класифікацію банківських металів;
 • дані про об’єкти декларування, визначені підпунктами «б» – «е» пункту 4 підрозділу 9-4,  зі зазначенням інформації, що дає змогу їх ідентифікувати, зокрема про їх місцезнаходження або місце зберігання (крім предметів мистецтва та антикваріату, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, ювелірних виробів, банківських металів, які не розміщені на рахунках, пам’ятних банкнот та монет тощо), вид, назву, рік виробництва (випуску) тощо;
 • самостійно визначена декларантом у національній валюті база для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування. До одноразової (спеціальної) добровільної декларації декларант зобов’язаний додати копії документів, що підтверджують вартість об’єктів декларування, у разі місцезнаходження (реєстрації) активу фізичної особи за межами України та/або у разі декларування валютних цінностей, розміщених на рахунках у банках в Україні, та прав грошової вимоги, визначених підпунктом «а» пункту 4 підрозділу 9-4. У разі місцезнаходження (реєстрації) інших активів фізичної особи в Україні декларант може додати копії документів, що підтверджують вартість об’єктів декларування;
 • ставка та сума збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування.

Попередньо встановлення, що цей наказ вступить в дію з 1 вересня 2021 року, але не раніше дати офіційного опублікування.

Слідкуй за нами
Поділитись
Коментарі

Коментарів поки що немає...

Корисні статті