Затверджено нову українську таксономію згідно МСФЗ за 2020 рік

Поділитись

09 квітня 2021 року на засіданні Комітету з управління системою фінансової звітності було схвалено електронний формат Таксономії UA XBRL МСФЗ 2020 року (v.1.2) для використання суб’єктами звітування при складанні фінансової звітності в електронному форматі за 2020 рік та проміжної фінансової звітності в 2021 році. 14 квітня Таксономію було опубліковано.

Таксономію UA XBRL МСФЗ 2020 року  слід використовувати суб’єктам звітування при складенні фінансової звітності в електронному форматі за 2020 рік та проміжної фінансової звітності за 2021 рік. Переглянути нову Таксономію можна тут.

Основні зміни у таксономії 2020 порівняно із таксономією 2019

Нижче наведені основні зміни в таксономії 2020 порівняно з версією 2019 для наступних точок входу:

 • Загальна таксономія 210_310
 • Загальна таксономія 220_320
 • Таксономія для страховиків 210_310
 • Таксономія для страховиків 220_320.
Таксономія для страховиків 210_310, 220_320

З таксономії 2020 видалено [105000] Актуарний звіт

Загальна таксономія 210_310, 220_320, Таксономія для страховиків 210_310, 220_320

 • Додано новий звіт [104000-2] Звіт незалежного аудитора.
 • [825100] Примітки – Інвестиційна нерухомість — видалено підсумкові графи “Накопичені знос, амортизація та зменшення корисності”. 
 • [825480] Примітки –  Окрема фінансова звітність — у таблиці “Розкриття інформації про дочірні підприємства” додано нові графи “Дочірнє підприємство 4” та “Дочірнє підприємство 5”. За необхідності потрібно заповнити нову інформацію в нові блоки таблиць.
 • [825700] Примітки – Частки участі в інших суб’єктах господарювання — у таблиці “Розкриття інформації про дочірні підприємства” додано нові графи “Дочірнє підприємство 4” та “Дочірнє підприємство 5”. За необхідності потрібно заповнити нову інформацію в нові блоки таблиць.
 • [861000] Примітки – Аналіз іншого сукупного доходу за статтями — блок власного капіталу “Дооцінка” переміщений до розділу “Інші резерви”. 
 • [871100] Примітки – Операційні сегменти — в таблицях додано нові блоки “Звітний сегмент 4”, “Звітний сегмент 5”, “Звітний сегмент 6”, “Звітний сегмент 7”. У таблиці “Розкриття інформації про операційні сегменти” додано нову статтю “Суттєві статті доходів та витрат”. За необхідності потрібно заповнити нову інформацію в нові блоки таблиць.
 • Деякі звіти таксономій — виправлено технічні помилки xbrl.
 • Для всіх звітів внесені зміни в довідки заповнення в частині посилань на параграфи МСФЗ відповідно до змін у таксономії.

Новий Звіт незалежного аудитора

До переліку звітів додано новий звіт [104000-2] Звіт незалежного аудитора. Тепер користувач за погодженням з аудитором обирає, який з двох звітів надавати у складі пакета звітності на порталі СФЗ: скорочений [104000-1] чи повний [104000-2].

У випадку, якщо аудитор, який буде створювати аудиторський звіт для підтвердження річної звітності, бажає використовувати не шаблон, який представлений у новому звіті [104000-2], а більш відповідний для нього варіант звіту у форматі (.doc, .pdf тощо),  підприємство у складі пакета таксономії заповнює скорочений звіт [104000-1] Інформація про звіт аудитора. В цьому разі заповнюється лише мінімальна інформація та вказується, на якій вебсторінці розміщений безпосередньо сам аудиторський звіт. 

Таксономія 2020 у програмі M.E.Doc

У програмі M.E.Doc, з версії 11.02.036, буде оновлено форми звітності модуля “Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)” для приведення у відповідність з новою таксономією.

Розробники повідомляють, що у разі, якщо пакет звітності за 2020 рік вже було створено в програмі, користувачам необхідно скопіювати створений пакет та вести подальшу роботу в новому скопійованому пакеті. При копіюванні всі змінені згідно з новою таксономією бланки будуть оновлені автоматично.

При створенні в модулі пакета звітності, починаючи зі звітного періоду – 2020 рік, в ярликах пакетів, створених у новій версії, коди ідентифікатора форм звітів буде збільшено на 1. Тобто, ідентифікатори форм звітів  будуть закінчуватись на “02”: I0001002, R0001002, X0001002, Y0001002, B0001002.

Слідкуй за нами
Поділитись
Коментарі

Коментарів поки що немає...

Корисні статті