BAS Будівництво. Реалізація процесу керування фінансами

Поділитись

В лінійці продуктів BAS є багато галузевих рішень. Для автоматизації роботи будівельних компаній розроблені конфігурації BAS Будівництво. Бухгалтерія та BAS Будівництво. Керування фінансами – організовують облік і контроль для будівельних компаній. В програмах міститься модуль Будівництво, який повністю охоплює специфіку цієї галузі.

BAS Будівництво. Керування фінансами – програма з налаштованими правилами обліку. Це прикладне рішення повністю налагоджує бухгалтерський облік підприємства. Дає можливість обліковувати всі процеси роботи компанії з широким спектром видів господарської діяльності. BAS Будівництво. Керування фінансами пропонує максимальні можливості для бухгалтерії підприємства, а саме:

 • створення первинної документації;
 • облік розрахунків з партнерами;
 • виробництво;
 • торгівля;
 • нарахування заробітної плати;
 • визначення фінансового результату та ін.

Облік в конфігурації BAS Будівництво. Керування фінансами реалізовано у відповідності до законодавства України, використовується чинний План рахунків бухгалтерського обліку і Інструкції про його використання. Це програмне забезпечення повністю автоматизує бухгалтерію та забезпечує необхідний управлінський аналіз діяльності підприємства.

Бажаєте безкоштовну демонстрацію програми? Заповнюйте заявку нижче і наші консультанти радо продемонструють вам усі можливості модуля цього програмного рішення:

Основний функціонал BAS Будівництво. Керування фінансами передбачає:

 • накопичення інформації по робочим процесам компанії через створення первинних документів типових операцій, допускається безпосереднє введення окремих проводок;
 • в програмі є можливість вести облік діяльності декількох суб’єктів господарської діяльності;
 • рух і аналіз грошових коштів;
 • операції торгівлі: оптова, роздрібна, комісійна;
 • кейс «Виробництво» представлений повним циклом – від списання сировини, накопичення витрат до випуску готової продукції, напівфабрикатів і надання виробничих послуг;
 • документообіг і контроль розрахунків з партнерами;
 • облік основних засобів, нематеріальних і матеріальних цінностей;
 • облік кадрів і розрахунки з персоналом;
 • підтримка різних схем оподаткування;
 • завершальні операції періоду, фінансовий результат;
 • експрес – перевірка ведення обліку допомагає користувачеві в будь – який момент отримати зведену і деталізовану інформацію про коректність даних;
 • обов’язкові (регламентовані) звіти, FREDO Звіт;
 • сервісні можливості: пошук даних, управління доступом до облікових даних, робота з розподіленими інформаційними базами, Інтернет підтримка, автоматичне оновлення конфігурації;

Конфігурація BAS Будівництво. Керування фінансами розроблена на основі BAS Бухгалтерія. Можливості основного функціоналу детально розкриті на нашому сайті в розділі BAS Бухгалтерія. ПРОФ.

Галузева специфіка конфігурації представлена кейсами Будівництво, Облік ПММ і роботи автотранспорту, Керування фінансами.

Підсистема Будівництво включає підрозділи:

 • Галузеві ТМЦ – облік матеріалів, отриманих від замовника;
 • Довідники – вся необхідна інформація про об’єкти будівництва і їх характеристики, номенклатурні групи;
 • Облік внутрішньогосподарських розрахунків – авізо та акти звірки;
 • Послуги генпідрядника, субпідрядника – надання Вашою компанією послуг та приймання послуг від субпідрядника або замовника;
 • Для узагальнення інформації по залишках і руху матеріалів власних або замовника – реалізовано інструмент Звіти.

BAS Будівництво Керування фінансами (1)

З цим розділом можна ознайомитися в описі програмного продукту BAS Будівництво. Бухгалтерія.

Розділ Облік ПММ і роботи автотранспорту.

BAS Будівництво Керування фінансами

Робота в цьому розділі починається з введення початкових залишків пального у баках і показників спідометра. Початкові відомості про показники спідометра транспортних засобів вносяться, також, до початку їх експлуатації. Ця інформація реєструється документом Ведення в експлуатацію основних засобів.

BAS Будівництво Керування фінансами

Інструмент Довідник Марки автотранспорту і норми витрат містить норми, які затверджені Наказом Міністерства транспорту України від 10.02.1998 року за № 43 із змінами та доповненнями від 16.02.2004 року. За необхідності норми можна змінити

BAS Будівництво Керування фінансами

Фіксація надання послуг по перевезенню в BAS Будівництво. Керування фінансами вашим партнерам здійснюється за допомогою документу Надання автотранспортних послуг. Цей документ відображає інформацію по шляховому листу – вказується орієнтована собівартість перевезення, транспортних робіт: зарплата водія, витрати пального.

BAS Будівництво Керування фінансами

Шляховий лист. Документ, який зібрав в собі дані про, власне, сам автотранспорт – назва, дата і час виїзду з гаражу та кількість виданого палива, водій, об’єкт будівництва – ярличок Початкові дані. Наступна закладка – Відпрацьовані дані – фактичні дані після повернення транспорту до гаражу, показники для розрахунку нормативних витрат ПММ, залежно від типу автотранспортного засобу.

BAS Будівництво Керування фінансами

Документ формує друковані форми для вантажного автомобіля, подорожній лист службового легкового авто та відомість на відпуск нафтопродуктів.

Підрозділ Звіти призначений для одержання інформації про рух пального, витрати палива водіями (за нормою, за фактом з розрахунком кількості економії або перевитрати). Реєстр шляхових листів згруповує за такими параметрами: автотранспорт, водій, форма шляхового листа. Звіт Розрахунок заробітної плати водіїв призначений для обліку часу роботи водіїв і подальше нарахування зарплати. Звіт формується на підставі відомостей з довідника Ставки водіїв і регістра накопичення Облік робочого часу водія.

BAS Будівництво Керування фінансами

Підсистема Керування фінансами.

Опрацювання цього розділу в BAS Будівництво. Керування фінансами можна назвати початком роботи з програмою. Саме цей кейс визначає налаштування системи під конкретну організацію. Підсистема формує і налаштовує модель бюджетування відповідно до особливостей компанії.

BAS Будівництво Керування фінансами

Довідники

В першу чергу потрібно ввести в конфігурацію структуру бюджетів і їх статей. Для цього розроблені довідники Бюджети і Статті бюджетів.

BAS Будівництво Керування фінансами

BAS Будівництво Керування фінансами

Далі в довіднику ЦФВ створити фінансову структуру організації для ведення бюджетування в розрізі центрів фінансової відповідальності.

BAS Будівництво Керування фінансами

Наступний етап – це створення сценарію бюджетного типу в довіднику Сценарії, який є обов’язковим реквізитом документа План бюджету. За цим сценарієм будуть формуватися бюджети.

Налаштування моделі оперативного планування руху грошових коштів передбачає створення структури платіжного календаря, статті платіжного календаря, встановлення взаємозв’язку зі статтями бюджету, з джерелами фактичних даних і між собою.

BAS Будівництво Керування фінансами

Для формування аналітичних звітів в довіднику Джерела даних аналізу передбачено налаштування моделі фінансового аналізу, тобто взаємозв’язок між бюджетними статтями і аналітичними звітами.

BAS Будівництво Керування фінансами

Правила складання фактичних даних за регістрами обліку, відповідність між регістрами і статтями бюджетів і платіжного календаря налаштовуються в довіднику Джерела фактичних даних.

BAS Будівництво Керування фінансами

Відповідальне заповнення підрозділу Довідники надасть можливість якісно і оперативно контролювати рух фінансів Вашої компанії.

Бюджетування план

Інструмент Затвердження структури бюджету призначений для формування списку статей бюджету в заданому сценарії.

BAS Будівництво Керування фінансами

Планування початкових залишків

На початок періоду планування бюджету в систему вносяться початкові залишки. Початкові залишки можуть плануватися на підставі даних бюджетування і оперативного планування по обраному сценарію, а також вводитися (або коригуватися) вручну.
Наступні підрозділи План лімітів бюджету, План руху грошових коштів та Плани бюджетів призначенні для планування фінансових потоків компанії.

BAS Будівництво Керування фінансами

Бюджетування облік.

Після затвердження всіх Планів доцільно скористатися інструментами Закриття бюджетів, Закриття планів РГК, щоб уникнути внесення некоректних змін в процесі роботи.

В разі необхідності внесення змін в Плани, передбачено документ Коригування розрахунку даних бюджету.
Контроль виконання бюджетів і оперативний рух фінансів на підставі даних бухгалтерського обліку здійснюється за допомогою інструмента Облік фактичних даних. Цей документ відповідає за завантаження фактичних даних про виконання бюджетів і платіжного календаря з даними бухгалтерського обліку.

BAS Будівництво Керування фінансами

BAS Будівництво Керування фінансами

Сервіси.

Заповнення плану бюджету – ця обробка призначена для створення планових даних на основі документів, які формують кошторисну вартість будівельного виробництва. Заповнення планів руху грошових коштів розроблено для формування планових даних з оперативного керування рухом коштів на підставі бюджету. Копіювання даних сценарію дає можливість для групового перенесення даних з одного сценарію в інший – проведення аналізу, планування нового бюджету або платіжного календаря на підставі даних минулих періодів, поширення дії лімітів бюджетування.

BAS Будівництво Керування фінансами

Підрозділ Звіти.

Інструментами цього підрозділу в програмі BAS Будівництво. Керування фінансами є різноманітні звіти – Звіт по бюджету, Звіт по бюджету (план – факт) та Звіт по лімітам бюджету. Це дає можливість переглядати зведені дані за статтями бюджетів і обраними настроюваннями. Дані групуються по виду (планові, фактичні), по періоду, за бюджетною аналітикою.

BAS Будівництво Керування фінансами

BAS Будівництво Керування фінансами

Фінансовий аналіз

Звіт виконує аналіз економічних показників, формує зведені аналітичні звіти, проводить розрахунок аналітичних показників планових або фактичних результатів діяльності організації. Основою для аналізу можуть служити планові або фактичні дані бюджетування, завантажені з системи за встановленими у довіднику Джерела даних аналізу залежностями, або дані, введені вручну. Проводиться в наступних розрізах:

Аналіз балансу з агрегованими даними, згрупованими за ступенем ліквідності (активи) і ступенем терміновості оплати (пасиви) і розрахунок фінансових аналітичних коефіцієнтів за балансовими показниками, що характеризують:
BAS Будівництво Керування фінансами

BAS Будівництво Керування фінансами

 • фінансову стабільність;
 • ліквідність і платоспроможність організації.

BAS Будівництво Керування фінансами

BAS Будівництво Керування фінансами

Факторний аналіз

Звіт виконує розрахунок рентабельності власного капіталу і аналіз факторів, що впливають на формування рентабельності капіталу. В результаті розрахунку за моделлю звіт надає інформацію в графічному і табличному виді.

BAS Будівництво Керування фінансами

Підрозділ унікальний тим, що наявні звіти надають інформацію для ґрунтовного економічного аналізу діяльності будівельної компанії.

Переваги. BAS Будівництво. Керування фінансами

Програма має в своєму арсеналі підсистем два великі розділи «Автотранспорт» і «Керування фінансами». Ці розділи достатньо об’ємні за своїм функціоналом і дають можливість вирішувати безліч завдань, пов’язаних з обліком транспортних засобів, витрат ПММ, визначення собівартості послуг перевезення. За допомогою кейса Керування фінансами можна створювати різні моделі бюджетування, планування і контроль виконання бюджету, проводити аналіз фінансування, відслідковувати рухи грошових коштів.
Адже, успішне виконання планів будівництва, вчасне введення в експлуатацію об’єктів і виробничих потужностей багато в чому залежать від наявності та стану фінансів інвестора, цільового та економічного їх використання.

Купуючи програмний продукт BAS Будівництво. Керування фінансами у нас Ви отримаєте безкоштовно:

 • Доставку та встановлення програми за допомогою віддаленого доступу.
 • Первинні налаштування програми зроблять наші консультанти з багаторічним бухгалтерським досвідом разом із програмістами.
 • Знижку в розмірі 4 місяців безкоштовного обслуговування в рамках дії договору ІТС 8+4.

Більш детально про склад інформаційно-технічного супроводу можна ознайомитись ТУТ

Залишились питання? Радо відповімо на них під час безкоштовної демонстрації можливостей модуля. Реєструйтеся прямо зараз:

Слідкуй за нами
Поділитись
Коментарі

Коментарів поки що немає...