Форма повідомлення про прийняття на роботу зміниться

Поділитись

З’явився  проєкт постанови Кабміну, що передбачає змінити порядок повідомлення ДПС стосовно прийняття співробітника на роботу та оновити форму Повідомлення.

Форма повідомлення про прийняття на роботу зміниться

З’явився  проєкт постанови Кабміну, що передбачає змінити порядок повідомлення ДПС стосовно прийняття співробітника на роботу та оновити форму Повідомлення.

На сайті СПО профспілок викладено проєкт постанови Кабміну, що затвердить нову редакцію наступних постанов КМУ:

Постанови від 17.06.2015 р. № 413 “Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу”;

Постанови від 17.04.2019 р. №328 “Деякі питання організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього”.

 

Які зміни пропонує внести проєкт Постанови?

Отже, текстом нової постанови планується внести зміни, відповідно до яких повідомлення про прийняття працівника на роботу  роботодавець повинен подати у територіальні органи ДПС за місцем обліку як платника ЄСВ, до початку виконання співробітником роботи відповідно до укладеного трудового договору в електронному вигляді з використанням електронного підпису. таке подання слід здійснювати згідно з вимогами законодавства щодо е-документообігу.

У випадку, якщо немає технічної змоги подати відповідне повідомлення в електронному вигляді, допустиме подання повідомлення  в паперовому вигляді. Відповідно, згідно нового проєкту планується зробити подання зазначеного повідомлення в електронному форматі. Також передбачається скасування кількісних обмежень щодо працівників, встановлених для подання повідомлення про прийняття на роботу в паперовій формі.

Другою основною зміною, яку передбачає проєкт постанови Кабміну, є оновлення самої форми Повідомлення про прийняття на роботу.

Варто зазначити, що зміни, які планується внести до цієї форми, не змінять суттєво її зміст. У Повідомленні залишиться 13 рядків, але їхній порядок буде змінено. Зазнає змін також і шапка документа:

 • рядок 01 «Повідомлення про прийняття працівника на роботу” з поміткою “початкове” або “скасовуєче”»;
 • рядок 02 «Код згідно з ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта**» (відповідно до зноски, для фізосіб, що мають відмітку у паспорті щодо права проводити платежі за серією та номером паспорта);
 • рядок 03 «Найменування /прізвище, ім’я та по батькові страхувальника».

Таблична форма виглядатиме наступним чином:

 • рядок 04. Порядковий номер
 • рядок 05. Категорія особи*. Для цього рядка змінено текст у виносці. Категорія особи: 1 — наймані працівники за основним місцем роботи; 2 — працівники за сумісництвом; 3 — інші);
 • рядок 06. Реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серія і номер паспорта**
 • рядок 07. Прізвище, ім’я, по батькові — у випадку наявності — застрахованої особи
 • рядок 08. Номер наказу чи розпорядження стосовно прийняття на роботу
 • рядок 09. Дата видання наказу чи розпорядження щодо прийняття на роботу
 • рядок 10. Дата прийняття на роботу. У цьому випадку змінене формулювання, яке тепер звучить саме як «Дата прийняття на роботу», а не «дата початку роботи»;

Закінчення оновленого Повідомлення виглядатиме таким чином:

 • рядок 11. — буде зазначатися дата формування повідомлення у страхувальника. Нова редакція форми не передбачає указання кількості заповнених рядків на аркуші, що раніе вказувалось у рядк за цим порядковим номером 11;
 • рядок 12. В оновленій редакції цей рядок передбачений для зазначення керівника. Слід внести реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта, власне ім’я та прізвище. Нагадаємо, у попередній редакції у рядку 12 слід було проставити печатку і підпис.
 • рядок 13. Цей рядок передбачений для головного бухгалтера — аналогічно з керівником слід проставити реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта, власне ім’я та прізвище. У попередній редакції Повідомлення це місце відводилося для підпису.

Третя важлива зміна, яку передбачає нова редакція Порядку №328, це затвердження форми витягу з Електронного реєстру листків непрацездатності Пенсійним фондом.

Залишайтеся в курсі новин

Інші новини для вас:

Слідкуй за нами
Поділитись
Коментарі

Коментарів поки що немає...

Корисні статті