Схема ПФУ по наданню електронних копій трудових книжок

Поділитись

Пенсійний фонд оприлюднив порядок подання до сервісів ПФУ електронних копій трудових книжок та вимоги до скан-копій.

Затверджено та опубліковано порядок подання даних стосовно трудової діяльності працівників у електронному вигляді, що встановлюється постановою Правління Пенсійного Фонду України від 12.03.2021 р. № 11-1. Постанова була оприлюднена в «Офіційному віснику» №53 від 13.07.2021 р, отже, Порядок вступає в силу від  23 липня 2021.

Що передбачає Порядок подання відомостей?

Порядок подання відомостей про трудову діяльність працівника, фізичної особи – підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі (далі — Порядок обліку) встановлює наступне:

Інформація стосовно трудової діяльності працівника подається страхувальником за працівників або працівником самостійно.

Подання здійснюється через портал ПФУ, через який слід подати визначені законодавством документи в електронному вигляді з накладанням кваліфікованого електронного підпису наступним способом на вибір:

 • у вигляді сканкопій;
 • в оцифрованому вигляді — через створення електронних записів у кабінеті страхувальника/застрахованої особи на порталі ПФУ. До такого запису слід долучити сканкопії документів, на основі яких вноситься вказаний запис.

Відомості для створення електронного запису про трудову діяльність

Електронний запис складається з переліку відомостей про трудову діяльність працівника:

 • найменування роботодавця або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та/або номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
 • періоди: роботи, навчання, практики, служби, догляду, безробіття, стажування, відносин за договорами цивільно-правового характеру, виправних робіт, сумісництва;
 • переведення з посади на іншу посаду або іншу роботу;
 • найменування посади, професія, спеціальність, кваліфікація, вид виконуваної роботи, структурний підрозділ;
 • причина припинення трудових відносин, навчання, практики, проходження служби, відносин за договорами цивільно-правового характеру, догляду, безробіття, виправних робіт (пункт, частину, статтю закону);
 • вид документа, його номер і дата, на підставі якого внесено запис про початок та/або припинення: трудових відносин, навчання, практики, служби, догляду, безробіття, стажування, відносин за договорами цивільно-правового характеру, виправних робіт, сумісництва.

Сканкопії для подання відомостей до ПФУ

Порядок передбачає, що електронні копії сторінок трудової книжки та документів з даними стосовно стажу виготовляються за допомогою сканування.

Встановлено наступні вимоги до сканованих копій:

 • кольоровий формат з оригіналів трудової книжки та документів про стаж;
 • всі сторінки трудової книжки у хронологічному порядку та поля відповідних документів придатні для сприйняття їх змісту, зокрема дані про серію та номер бланків документів;
 • рекомендована роздільна здатність при скануванні – 300 dpi
 • формат зображення визначено jpg або pdf;
 • розмір не більше ніж 1 Мб для одного файлу.

Помилки у даних про трудову діяльність працівника на порталі ПФУ

Якщо при внесенні відомостей допущено помилку,  слід сформувати новий електронний запис.

Інші матеріали на тему трудових книг:

Порядок реєстрації роботодавців на порталі ПФУ (створення е-трудових)

Звільняєте працівника після 10 червня? Дізнайтеся нові зобов’язання + Електронна трудова

10 червня – запровадження електронних трудових книжок. Що потрібно знати роботодавцю?
Слідкуй за нами
Поділитись
Коментарі

Коментарів поки що немає...

Корисні статті